Vervoer in de lage landen

LEMELERVELD – Even als in  onze tijd waren erin vorige generaties  mensen die  als engelen  zo maar onverwachts  in soms zeer penibele situaties zowel persoonlijk  als voor de regio een onzichtbare hand boden. De historie (verteld  door hen die hier getuige van zijn geweest ) , ons verhaal  gaat over  een  zekere Deventer ondernemer met de naam  A.H. Hardon.

 

Misschien iemand  met  paranormale gaven om in   – de toekomst te zien – zullen voor hem  misschien niet vreemd zijn geweest.        Daarom had hij een concessie voor een busvervoer aangevraagd bij de kamer van koophandel maar…..

Op diezelfde dag 14 Mei 1934 reed het zo bekende boemeltje  Deventer – Ommen  het laatst langs alle stations  nagejouwd en  uitgefloten door  heel veel mensen, boos als ze waren over het verdwijnen  van hun enig openbaar vervoer.

En juist op die -gedenkwaardig-dag werd de eerste rit gemaakt door  acht bussen van Hardon, het werd een lange triomftocht, in dikke winterjassen en onder vele paraplu’s werd dit vol  bewondering en vreugde gade geslagen. In grotere  plaatsen ontbrak de fanfare niet om de  vrolijke klanken rond te strooien.                                                                                                                                                                            I                                        In Deventer begon  dit feestelijk  gebeuren in  het restaurant  van WELY waar  veel  hoge deputaties aanwezig waren.

In Raalte werd gevlagd en inwoners trokken naar de veemarkt waar de fanfare er rustig op los toeterde.

Ook in  Lemelerveld was de “hele” bevolking – weer en wind trotserend-  uitgelopen, waarbij  natuurlijk  Burgemeester Ynzonides van Dalfsen aanwezig was.

Lemele hield het erg kort, maar reed wel in de stoet mee.

Bij de overweg in  Ommen  kon  men de allerlaatste trein puffend zien wegstomen richting Deventer. met minachting nagekeken door velen.

Met voor die tijd moderne bussen was men heel erg blij, in Ommen rukte een vrolijke stoet op naar hotel “ De Zon”  waar het  gemeentebestuur  verversingen aanbood .                                    Burgemeester  Nering Bógel  hield er een opgewekte toespraak met tal van andere lofuitingen.

Tenslotte  zochten alle hoge deputaties hun plaatsen op in de bus, en  opnieuw reed men terug  over deze lange  kronkelweg  naar Raalte  waar het  gezelschap nog eens aan legde  bij hotel  Jorink.  Daar heeft men de  nieuwe  buslijn  nog eens  extra  besprenkeld met geestrijk vocht.

Menig bus ondernemer van vandaag zou wensen dat er in  dit opzicht niets was veranderd.

Eigen weergave uit onbekend

dag of weekblad.

i.o. Historische Werkgroep Lemelerveld.

16 September 2023

H. Huisman

 

 

 

Artikel delen: