Wie mag een prik halen en waarom is dat nodig?

Wie mag een prik halen en waarom is dat nodig?

REGIO –  Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, kunnen dit najaar een coronaprik halen. Dat zijn mensen van 60 jaar of ouder, maar ook mensen van 18 tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik (bijvoorbeeld mensen met hart- en vaatziekten, diabetes of een longaandoening), medisch hoog risicogroepen en zwangeren.
Ook zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact kunnen dit najaar de coronaprik halen. Met de coronaprik wordt de bescherming tegen corona weer op peil gebracht en wordt ziekenhuisopname of overlijden door corona zoveel mogelijk voorkomen. In individuele gevallen is het halen van de coronaprik ook mogelijk voor mensen die buiten de genoemde doelgroepen vallen. Bijvoorbeeld voor mensen met een kwetsbaar gezinslid.

 

Uitnodigingsbrief of zelf een afspraak maken via planjeprik.nl

 

  • Ben je 60 jaar of ouder? Dan ontvang je vanaf 19 september een uitnodigingsbrief van het RIVM voor het halen van de coronaprik bij de GGD.
  • Ben je tussen de 18 tot en met 59 jaar oud en ontvang je jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik, of ben je zorgmedewerker, of ben je zwanger? Dan ontvang je geen uitnodigingsbrief. Je kunt zelf een afspraak maken bij de GGD. Dit is mogelijk vanaf 16 oktober en kan 24 uur per dag met DigiD via planjeprik.nl of tijdens kantooruren via 0800-7070.
Artikel delen: