Dit is wat voor jou! - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Dit is wat voor jou!

DALFSEN – De werkgroep Jeugd zoekt nieuwe leden uit gemeente Dalfsen omdat een aantal enthousiaste huidige leden hun maximale zittingstermijn hebben bereikt. Als lid van de werkgroep Jeugd zorg jij er ook voor dat iedereen en met name de jeugd kan meedoen in de gemeente Dalfsen.

 

De werkgroep Jeugd maakt deel uit van de Participatieraad gemeente Dalfsen evenals de werkgroepen Werk/Inkomen en Maatschappelijke Ondersteuning. De onafhankelijke leden komen uit verschillende kernen van de gemeente. Samen adviseren ze aan burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering in het sociaal domein van de gemeente.

De leden van de werkgroep halen signalen op uit de samenleving, bespreken die met betrokkenen en komen dan (eventueel) tot een advies om het beleid en of de uitvoering van de gemeente ter verbetering aan te passen. Als lid krijg je een maandelijkse onkostenbijdrage, instructie en begeleiding. De leden worden bijgestaan door Nancy Satter als ondersteuner.

De Jeugd heeft de toekomst wordt vaak gezegd. Samen als werkgroep jeugd willen wij er voor zorgen dat iedereen kan meedoen. Dat de jeugd klein of groot, veilig kan opgroeien, fijn kan wonen, naar school kan gaan en dat er tijd en faciliteiten zijn om te ontspannen. Jouw inzet en bijdrage als lid van de werkgroep kan hierin een belangrijke rol spelen.

Wij zouden het heel leuk vinden om je nader te informeren over het lidmaatschap van de werkgroep Jeugd. Dat kan door op onze site te kijken en of vrijblijvend een afspraak te maken met Nancy Satter, ondersteuner van de Participatieraad. Ook bestaat de mogelijkheid nader kennis te maken met een lid van de werkgroep. Ook is het mogelijk om aanwezig te zijn bij een bijeenkomst van de werkgroep of om als toehoorder een vergadering van de participatieraad bij te wonen. Voor informatie zie onze site www.participatieraaddalfsen.nl of bel voor een afspraak of nadere informatie met ondersteuner Nancy Satter 06 409 29 763

Artikel delen: