Problemen leerlingenvervoer?

DALFSEN – De laatste tijd horen en lezen we veel over problemen in het leerlingenvervoer. De fractie van de ChristenUnie wil graag weten of deze problemen ook in Dalfsen spelen en stelt komende maandag onderstaande vragen aan het college:

Er komen landelijk veel klachten binnen over de kwaliteit van het georganiseerde leerlingenvervoer. klachten variërend van onveilig vervoer, lange wachttijden tot het zelfs helemaal niet worden opgehaald. Jonge kinderen staan soms alleen bij school te wachten op een busje dat veel te laat of helemaal niet komt. Jongeren missen lessen en soms zelfs tentamens. Ook in Dalfsen zijn er leerlingen afhankelijk van georganiseerd leerlingenvervoer om hun school te kunnen bezoeken.

De fractie van de ChristenUnie heeft hierover de volgende vragen:
1. Speelt bovengenoemde problematiek rond het leerlingenvervoer ook in Dalfsen?
2. Is er in Dalfsen een punt waar problemen rond leerlingenvervoer kunnen worden gemeld? Zo ja, worden deze ook geregistreerd en bijgehouden?
3. Wat kan de gemeente doen bij dergelijke problemen/klachten?
4. Wordt bij een aanbesteding van het leerlingenvervoer ook vooraf naar de ervaringen van gebruikers gevraagd? En zo ja, hoe worden deze ervaringen meegenomen? Zo niet, waarom niet?
Namens de ChristenUnie,
Rietje Lassche

Artikel delen: