Sallandse gemeentebelangen

Naar aanleiding van een discussie op Facebook op een door u uitgebracht artikel “waarom zijn er waterschapsverkiezingen” stuur ik u deze mail. Graag wil ik het volgende bij u onder de aandacht brengen wat ik ook gedeeld heb op Facebook.

Mijn naam is Ronald Holtmaat 34 jaar en kandidaat voor Sallandse Gemeentebelangen (Lijst4 nr. 2), woon in Raalte en ben opgegroeid in het buurtdorp Mariënheem. Na 4 jaar raadslid te mogen zijn geweest in de gemeente Raalte heb ik aangegeven dat ik mij graag wil blijven inzetten voor onze inwoners van Salland en in het bijzonder de gemeente Raalte. In het dagelijks leven ben ik adviseur op het gebied van voedselveiligheid. Naast voedselveiligheid en de kwaliteit van levensmiddelen vind ik dat van leven in een prettige en veilige omgeving erg belangrijk! Gezond en veilig water voor al haar gebruikers zijn hierbij essentieel. Bij elke keuze zullen wij dan ook goed moeten kijken naar de plaatselijke uitwerking ervan. Wat goed is voor het ene gebied mag niet leiden tot (over)last in het andere gebied. Lokaal maatwerk is nodig en ik wil met inwoners uit het gebied tot oplossingen komen, omdat zij beschikken over onmisbare ervaringen.

Innovaties op het gebied van waterzuiveringsinstallatie‘s (RWZI) juich ik van harte toe evenals de samenwerking met het onderwijs zoals Hogescholen en Technische Universiteiten. Dit met als doel meer onderzoek te verrichten naar nieuwe technieken om afvalwater zo goed mogelijk te zuiveren tot nieuwe grondstoffen. Of het uitbreiden van innovatieve projecten voor het verwijderen van medicijnresten uit bijvoorbeeld urine en ontlasting. Ook het plaatsen van kleinschalige waterzuiveringen in de wijk waardoor de restwarmte en gassen gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld stadsverwarming zijn onderzoeksvraagstukken welke mogelijk kunnen bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Vasthouden aan het oude stramien is in mijn beleving onzinnig we moeten vooruit. Ik wil graag aangeven dat ik mij de komende 4 jaar ga inzetten voor:
• Sanering riool overstorten
• Duurzaam waterbeheer voor alle gebruikers nu en in de toekomst
• Waterberging in combinatie met agrarisch medegebruik
• Waar mogelijk recreatief gebruik onderhoudspaden
• Transparante verantwoording financieel beleid zeker met het oog op de aankomende fusie met Reest en Wieden. Onze inwoners vroegtijdig betrekken bij te nemen beslissingen vind ik hierbij cruciaal.

Als Sallander en lid van Gemeentebelangen Raalte heb ik mij aangesloten bij Sallandse Gemeentebelangen welke voortkomt uit het voormalige Algemeen Plattelands Belang Groot Salland (APB)). In Salland hebben de Gemeentebelangen uit Deventer, Raalte, Dalfsen en Olst-Wijhe samen de handen in één geslagen om de lokale belangen te kunnen vertegenwoordigen bij de komende verkiezingen van een nieuw bestuur voor Waterschap Groot Salland. Sallandse Gemeentebelangen wil samen stromen met alle Sallanders om vanuit een lokaal oogpunt keuzes te maken over water. Onze lijst bevat enthousiaste kandidaten uit het Sallandse in alle leeftijden van jong tot middelbare leeftijd. De jongere kandidaten zijn Ronald Holtmaat(Raalte), Rinus Hoogeslag(Heeten) en Jolande Onderdijk(Dalfsen). Kandidaten die vinden dat het tevens tijd wordt voor verjonging van het algemeen bestuur welke nu 50+ is! wij beslissen graag mee over onze toekomst welke hopelijk iets verder weg ligt.

Dat water van levensbelang is; voor ons als mens, alsmede voor onze omgeving en voor onze economie zal elke politieke partij onderschrijven. Maar water kan soms ook bedreigend en gevaarlijk zijn in tijden van hoogwater of droogte(groei van blauwalg). Maar wij zien water als onze bondgenoot, om samen te kunnen genieten, om voldoende schoon water te hebben en te kunnen bijdragen aan een goede economie. Dit alles wel met behulp van voorzieningen zoals dijken om ons te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast en schone plassen om in te recreëren.

Sallandse Gemeentebelangen wil graag keuzes maken die haalbaar en betaalbaar zijn maar zeker niet klakkeloos over de balk smijten, rekening houdend met lokale omstandigheden.
De kandidaten op de lijst van Sallandse Gemeentebelangen staan allemaal midden in de samenleving. Dit is belangrijk omdat de keuzes die gemaakt worden mensen raakt.
Bij elke keuze zullen wij dan ook goed kijken naar de plaatselijke uitwerking ervan. Wat goed is voor het ene gebied mag niet leiden tot (over)last in het andere gebied.

Lokaal maatwerk is nodig en wij willen met inwoners uit het gebied tot oplossingen komen, omdat zij beschikken over onmisbare ervaringen. Door lokale inwoners te betrekken bij de plannen kunnen plannen beter worden. Sallandse Gemeentebelangen staat dan ook voor samen stromen door lokaal maatwerk.

Sallandse Gemeentebelangen “Sterk door lokaal maatwerk”, Lijst 4
Volgen ons op facebook: https://www.facebook.com/Sallandsegemeentebelangen
Internet: www.sallandsegemeentebelangen.nl

Ik hoop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en voor eventuele vragen ben ik altijd bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

Ronald Holtmaat
Sallandse Gemeentebelangen
Voor vragen ben ik bereikbaar middels e-mailadres: r.holtmaat@sallandsegemeentebelangen.nl
Mob. 06-33 99 03 60

Artikel delen: