Mail belastingdienst Aangifte 2014

Mail belastingdienst Aangifte 2014

DALFSEN – Gedachte daar trappen we niet in, maar heus deze middag voor luttele minuten toch even ingetuind. Maar als ondernemer het bankrekeningnummer van de belastingdienst uit het hoofd kennende tot het besef komen dat het bankrekeningnummer niet correct is. Deze mail is dus wel door pc-filters gekomen!

Geachte heer/mevrouw,

Bij controle van onze administratie hebben wij geconstateerd dat er een betalingsachterstand is ontstaan van uw belastingaangifte 2014. Wij hebben geprobeerd om het openstaande bedrag te incasseren, helaas is dit niet gelukt op het rekeningnummer dat bij ons bekend staat. Het huidige openstaande saldo bedraagt € 278,48. U ontvangt ook een schriftelijke herinnering die per post is verstuurd.

Thans verzoeken wij u vriendelijk om dringend het openstaande bedrag van € 278,48 te betalen. U dient het verschuldigde bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL19 INGB 0003 6320 37 ten name van “Belastingdienst” onder vermelding van “betalingskenmerk: BA11082014”.

Wij willen u erop wijzen dat, bij het uitblijven van de betaling, wij € 10,- kosten in rekening zullen brengen. U loopt verder het risico dat wij voor het verdere aanmaningstraject volgens de “Wet Incasso Kosten” 15% over het door u verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,- aan kosten in rekening zullen brengen. Betaal het verschuldigde bedrag op tijd en voorkom extra kosten!

Wij zien uw betaling graag tegemoet en danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Peter Veld
Directeur-Generaal Belastingdienst

N.B. dit is een automatisch verzonden e-mail, het is niet mogelijk deze e-mail te beantwoorden.

Toevoeging Dalfsennet lezer: Het misselijke is dus dat de betreffende persoon zijn naam ook nog eens misbruikt wordt. Overige informatie zie Belastingdienst site geplaatst nieuws 05 augustus.

Zie ook onze tips en trucs pagina die we eerder publiceerden
Bedankt voor de inzending!! We hebben een extra tip en het mail adres van de Belastingdienst, waar melding kan worden gedaan, toegevoegd aan de tips en trucs pagina. (Red.)

Artikel delen: