Spreeuwenkasten oplossing voor engerlingen en emelten

REGIO – Spreeuwenkasten oplossing voor engerlingen en emelten in voetbalvelden. Redelijk wat voetbalverenigingen hebben aan het begin van het voetbalseizoen last van engerlingen en emelten. Enerlingen en emelten kunnen behoorlijk wat schade aan het sportveld aanrichten. Voetbalverenigingen kunnen dit probleem verhelpen door spreeuwenkasten te plaatsen. Spreeuwen voeden zich met emelten en engerlingen.

Een engerling is de larve van een kever (onder andere de meikever, junikever, rozenkever, etc.). Engerlingen vreten aan de ondergrondse delen van de grasplant. Emelten zijn larven van een langpootmug en voeden zich met het groen van het gras. Niet alleen de engerlingen en de emelten richten schaden aan het sportveld aan, maar ook de kraaien en andere vogels die het sportveld omploegen bij aanwezigheid van engerlingen en emelten. Door spreeuwen te laten nestelen in een omgeving daar waar engerlingen en emelten aanwezig zijn, kan voorkomen worden dat er schade aan de grasmat ontstaat. De spreeuw broedt soms 2 keer per jaar en krijgt 4 tot 7 jongen. Spreeuwen voeden zich met emelten en engerlingen. Deze bodemdieren dienen vooral als voedsel voor de jonge spreeuwen in het nest.

Bijkomend voordeel is dat spreeuwen vroeger in het jaar broeden dan de kraai en roek. De spreeuwen zijn in staat om met hun fijne snavel de larve uit de eigen gang te trekken. Roeken en zwarte kraaien daarentegen maken met hun sterke snavel een groter gat en beschadigen daarmee het sportveld. Soms worden meters graszoden omgewoeld. De spreeuwen ontdoen het sportveld van engerlingen en emelten, voordat roeken dat kunnen doen. Overlast van engerlingen en emelten kan dus mogelijk voorkomen worden door meerdere spreeuwenkasten rondom het sportveld op te hangen. Deze methode wordt al een aantal jaren succesvol toegepast op enkele Nederlandse golfbanen, die kampen met dezelfde problematiek. Aan te raden is om de spreeuwenkasten in overleg met de eigenaar van het sportcomplex te plaatsen.

Het jaar 2014 werd door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming uitgeroepen tot Jaar van de Spreeuw, omdat het met die huis-, tuin- en keukenvogel die iedereen kent helemaal niet goed gaat in Nederland. Over de periode van 1984 tot 2012 is de broedpopulatie in Nederland zelfs met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor resteert momenteel minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig. De exacte oorzaken daarvan zijn nog niet precies vastgesteld, maar duidelijk is wel dat in Nederland spreeuwen minder voedsel en minder broedgelegenheid vinden dan voorheen. Als de oproep van de KNVB op grote schaal gehoor krijgt, komen de Nederlandse voetbalvelden er beter bij te liggen én is het een mooie opsteker voor de spreeuw.

bron: KNVB en de Vogelbescherming.

Artikel delen: