Aanmelding: “KANJER” van Nederland

DALFSEN  – Beste landgenoten, kijkers en Dalfsenaren: Als er één inwoner van Overijssel in het zonnetje moet worden gezet dan is het wel Hendrik-Jan Scherpenkate uit Oudleusen. (H.J. Scherpenkate, Oosterkampen 2,) Oudleusen.

Hij is zelfs bijna de bekendste inwoner tussen Coevorden en Den Haag en hij heeft een zeer scherpe en nuchtere visie voor een besparing van vele miljoenen Euros. Dus is hij van onschatbare waarde. Deze besparing is niet alleen goed voor de portemonnee doch ook voor het milieu.
Zijn plan:
– Géén aanpassing van de weg de N340. – Géén aanpassing van de weg de N377.
– Géén aanpassing van de weg de N 35.
Zijn plan:
De door hem zo genoemde Noordelijke Variant: het doortrekken van de N36 via Ommerkanaal in een vierbaan weg tot de A28 bij Hessenpoort in Zwolle.
Na aanpassingen wordt deze weg dan tegelijk ook de hoofdweg naar Twente en deze is dan in tijd echt niet veel langer dan de N35.
Naast Hendrik-Jan zijn er diverse organisaties en bewoners, zoals ook ondergetekende die dit algemeen belang steunen. Maar dit alles kost hem veel geld en moeite.
Hulde aan Hendrik-Jan Scherpenkate: ONZE KANJER; deze man hoort echt in het zonnetje te worden gezet.
Vriendelijke groet,

een hele trouwe lezer van deze site en een volger en fan van Hendrik – Jan

Zou mooi zijn als alle kranten en elke omroep hier iets mee gaat doen.

Ingezonden bericht.

 

 

H.J. Scherpenkate

Oosterkampen 2 7722 VZ  Dalfsen

 

 

http://vechtdal-n340.blogspot.com

 

Aangetekend. Dalfsen, 12 oktober 2016

Hare Excellentie mevr. M.H. Schultz van Haegen

Minister van Infrastructuur en Milieu

Minsterie van Infrastructuur en Milieu

Plesmanweg 1-6

2597 JG  Den Haag

 

 

Betreft: Besluit Provinciale Staten Overijssel inzake N340/N48

 

Excellentie,

 

Nu het provincie bestuur van Overijssel de confrontatie met u en uw Ministerie niet aan durft, zo kan dat rustig worden gesteld, wil ik u verzoeken de rollen voor één keer om te draaien zodat het Provincie bestuur door u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Mocht dit teveel gevraagd zijn, bied dan ondergetekende de mogelijkheid om naar Den Haag te komen om in een goed gesprek de totale gang van zaken in de laatste 8 jaren door te nemen. Er zijn wonderlijke dingen gebeurd en ik wil heel graag de gelegenheid krijgen om dit uit te leggen in het belang van de totale infrastructuur van Overijssel.

Een A36 zou een geweldige aanwinst zijn voor het hoofdwegennet van Nederland. Alle verkeer dat Nederland binnenkomt via de A1 met bestemming Overijssel, Drente, Groningen, Friesland, Afsluitdijk,  de kop van Noord-Holland en de eilanden, rijden dan allemaal via de A36 waardoor zowel de A1, A50 en A28 worden ontlast en de huidige problemen worden opgelost. Burgemeester Snijders van de gemeente Hardenberg houdt in Brussel namens de Regio en de Provincie Overijssel een inleiding over de problematiek op deze wegen en de bereikbaarheid en ontsluiting van Oost Nederland. Hij onderkent de problemen dus!

Omdat het veelal rijkswegen zijn waar de problemen spelen, kunt u naar mijn mening een besluit nemen over deze problematiek.

 

Tenslotte: Wanneer de A36 volledig is opgenomen in navigatiesystemen met de snelste route, zult u binnen 30 jaar of eerder het verzoek krijgen deze weg te verbreden naar een zesbaansweg in verband met toenemend verkeer.

In de hoop dat deze brief aanleiding mag zijn mij uit te nodigen voor een gesprek in Den Haag met of zonder het Provincie bestuur, verblijf ik,

 

 

Hoogachtend,

 

 

H.J. Scherpenkate

 

 

PS,

 

Het zou geweldig zijn voor de inwoners van Overijssel dat u voordat u als Minister aftreedt komend jaar,  de procedure voor de A36 nog heeft opgestart

Artikel delen: