Gemeente Zwolle en GGD IJsselland verdelen asbestkosten

REGIO – De gemeente Zwolle en GGD IJsselland hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van de kosten die verband houden met de onverwacht grote hoeveelheid asbest die is aangetroffen in het voormalige pand van de GGD in Zwolle waarin Stadkamer wordt gevestigd.

 

Uitkomst is dat gemeente en GGD ieder de helft van de kosten dragen die direct te maken hebben met de asbestsanering.

 

Volgens een onafhankelijk adviseur is het redelijk en billijk dat de kosten die direct verband houden met de aanwezigheid van asbest in het voormalige GGD-gebouw door beide partijen worden opgebracht. Dit betekent dat GGD IJsselland 883.000 euro zal bijdragen en dat 1,7 miljoen euro van alle extra kosten die de gemeente Zwolle heeft gemaakt als gevolg van de asbestontdekking voor rekening van de gemeente blijft.

 

Achtergrond

De gemeente Zwolle kocht in 2014 een deel van de GGD-gebouwen aan de Zeven Alleetjes in Zwolle om daar Stadkamer (de voormalige bibliotheek) te huisvesten. Bij de voorbereiding van de sloop en verbouw van het gebouw bleek dat er veel meer asbest in het gebouw aanwezig was dan vooraf verwacht. Daardoor heeft de gemeente Zwolle in totaal 2,6 miljoen euro aan extra kosten gemaakt, onder meer om het asbest in kaart te brengen en te laten verwijderen, maar ook voor bouwkundig herstelwerk en voor de tijdelijke huisvesting van Stadkamer.

 

Onafhankelijk adviseur

De gemeente Zwolle heeft vanaf de ontdekking van het asbest aangegeven een deel van de extra kosten te willen verhalen op GGD IJsselland. Beide partijen hebben lang met elkaar gesproken over welk deel van de extra kosten redelijkerwijs voor rekening van de GGD zou moeten komen, maar konden het daarover niet eens worden. Daarom besloten ze dit voorjaar advies te vragen aan een onafhankelijk bestuurlijk adviseur: mr. G.J. Jansen, voormalig Commissaris van de Koningin in Overijssel.

 

Na bestudering van alle stukken en het voeren van gesprekken met betrokkenen oordeelt de onafhankelijk adviseur Jansen dat van de meerkosten een bedrag van 1.766.000 euro direct verband houdt met het onderzoek naar en de verwijdering van het aangetroffen asbest. Het is volgens hem redelijk dat deze kosten gelijkelijk worden gedragen door beide partijen. Dat betekent dat zowel GGD IJsselland als de gemeente Zwolle hiervan 883.000 euro voor hun rekening nemen.

 

Constructieve samenwerking
Voor GGD IJsselland betekent dit dat er een einde komt aan een ingewikkeld dossier. Wethouder Jannes Janssen uit Hardenberg heeft als bestuurslid van GGD IJsselland dit onderwerp behandeld. Volgens bestuurder Janssen moest vooral voorkómen worden dat dit probleem gevolgen zou krijgen voor de samenwerking van 11 gemeenten in IJsselland. Hij is tevreden met de oplossing die mede door de constructieve opstelling van alle betrokken gemeenten is gevonden.

GGD IJsselland zal in 2017 haar bijdrage in de kosten aan de gemeente Zwolle voldoen en maakt hiervoor gebruik van incidentele meevallers uit de jaren 2015 en 2016 en haar reserves.

 

Artikel delen: