Verbreding brug Vechterweerd

DALFSEN – Het waterschap verbreedt de brug over de stuw over een lengte van 40 meter van 1.20 naar 1.80 meter. Reden hiervoor is dat tegemoetkomende passanten met de fiets aan de hand (scholieren, woon/werkverkeer, recreanten en omwonenden) elkaar lastig kunnen passeren.

De brug over de stuw bij Vilsteren is in 2015 op dezelfde manier verbreed en het effect hiervan is positief.

Planning

De planning is er op gericht dat de uitvoering van dit project plaatsvindt in het voorjaar van 2017. Tijdens de periode van uitvoering blijft de stuw met enige hinder passeerbaar via een tijdelijke inrichting van de bedieningsbrug.

De verbreding van de brug is een van de vele maatregelen vanuit het programma Ruimte voor de Vecht. Hierin werken verschillende organisaties samen om de Vecht om te vormen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de waterveiligheid en het aantrekkelijker maken van de Vecht. De provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen leveren een financiële bijdrage aan de realisering van de brugverbreding.

 

Artikel delen: