Vechthorst: Nieuwe leden Raad van Commissarissen

NIEUWLEUSEN – Nieuwe leden Raad van Commissarissen Woonstichting VechtHorst te Nieuwleusen. Na een zorgvuldige wervings- en selectieperiode heeft de Raad van Commissarissen van Woonstichting VechtHorst uit Nieuwleusen per 1 december 2016 en 15 maart 2017 twee nieuwe leden benoemd.

 

Per 1 december 2016 is mevrouw A. Rosier, op voordracht van de huurdersvereniging, benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Zij volgt hiermee mevrouw Mosterman op, die haar functie als lid per 31 december 2015 heeft beëindigd.

 

Per 31 december 2016 is de heer W. Koopman afgetreden. Hij is met ingang van 15 maart 2017 opgevolgd door de heer J. Haringsma. De heer Haringsma is tevens lid van de Auditcommissie.

 

Mevrouw Rosier en de heer Haringsma hebben brede ervaring op respectievelijke juridisch en financieel gebied binnen de commerciële en semi publieke sector.

 

De afgelopen periode heeft VechtHorst in hoog tempo diverse verbeterslagen gemaakt op het gebied van beleid, governance en organisatie. Het benoemen van beide commissarissen zal hier een verdere impuls aan geven.

Artikel delen: