Opening verbrede brug over stuw Vechterweerd

VECHTERWEERD – Donderdag 1 juni om 16.00 uur openen wethouder Ruud van Leeuwen van de gemeente Dalfsen en dagelijks bestuurslid Henk Oegema van het waterschap de verbrede brug over de stuw Vechterweerd.

 

De brug is over een lengte van 40 meter verbreed van 1.20 naar 1.80 meter. Reden hiervoor is dat tegemoetkomende passanten: scholieren, woon/werkverkeer, recreanten en omwonenden, elkaar nu gemakkelijker kunnen passeren. De brug over de stuw bij Vilsteren is in 2015 op dezelfde manier verbreed en het effect hiervan is positief.

‘Meedenkers’ bij de plannen waren de Toerclub Dalfsen, de Fietsersbond, VVN, Platform Gehandicapten Dalfsen en een dagelijkse passant. Ter verbetering droegen zij vijf punten aan. Zowel de gemeente Dalfsen als het waterschap gaven groen licht voor realisatie hiervan:

  • verbetering tegelpad aan de noordzijde;
  • voetpadborden verplaatsen met daaronder bord met “fietsers te gast”;
  • brugleuning van vistrapbrug inkorten;
  • gebakken klinkers gebruiken op het eiland tussen sluis en stuw: gelijk aan al aanwezige klinkers;
  • haakse bocht onderaan dijkafrit verruimen.

 

De verbreding van de brug is een van de vele maatregelen vanuit het programma Ruimte voor de Vecht. Hierbij werken verschillende organisaties samen om de Vecht om te vormen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de waterveiligheid en het aantrekkelijker maken van de Vecht. Naast het waterschap leverden de gemeente Dalfsen en de provincie Overijssel een financiële bijdrage aan de realisering van de brugverbreding.

Artikel delen: