Zeeforellen in Overijsselse Vecht Dalfsen - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Zeeforellen in Overijsselse Vecht Dalfsen

VECHTERWEERD – DALFSEN – Visspotter toont zeeforellen in Overijsselse Vecht. In de Overijsselse Vecht zwemmen zeeforellen. Dat tonen beelden aan van het online platform Visspotter. Waterschap Drents Overijsselse Delta is één van de eerste waterschappen die dit gebruikt om de werking van vispassages te onderzoeken.

 

 

De zeeforellen in de Vecht werden waargenomen op beelden van onderwatercamera’s bij de vispassage naast stuw Vechterweerd, tussen Zwolle en Dalfsen.

 

Op www.Visspotter.nl staan filmbeelden van diverse onderwatercamera’s bij vispassages. Zo wordt inzichtelijk hoeveel en welke vissen door de passages zwemmen en of de passages in de praktijk net zo goed werken als het in theorie is bedacht. Dat gebeurt met onderwatercamera’s die reageren op beweging. Zodra een vis door de passage zwemt, maakt de camera een opname en slaat deze op. Zo worden alle vissen geregistreerd die er doorheen zwemmen.

De analyse van deze beelden kost veel tijd. Hulp van visliefhebbers en overige geïnteresseerden is daarbij van harte welkom. Iedereen kan met deze online variant van vistelling meedoen door op Visspotter.nl op de vissoort te klikken die door het beeld zwemt.

 

97% score

Tot nu toe bezochten ruim 2000 mensen Visspotter.nl, waarvan er 400 actief meedoen met het vaststellen van de vissoorten. Van de beelden is 97% goed bepaald, dit is een hoge score. Één van de mooiste waarnemingen zijn de zeeforellen bij Vechterweerd.

Visspotter is opgezet door Design & consultancybedrijf Arcadis samen met waterschap Aa en Maas uit Den Bosch. Afgelopen voorjaar startten de eerste onderzoeken. Naast waterschap Aa en Maas zijn de waterschappen Drents Overijsselse Delta en De Dommel de eersten die met Visspotter werken. In het gebied van WDODelta gebeurt dit voor de vispassages bij gemaal Stroink in Vollenhove en bij stuw Vechterweerd tussen Zwolle en Dalfsen.

 

Hoogteverschil overbruggen

Elk voorjaar trekken miljoenen vissen de beken en rivieren op om te paaien en eitjes te leggen. Tijdens deze fascinerende reis komen zij allerlei obstakels tegen, zoals stuwen en gemalen. De afgelopen decennia werkten waterschappen hard om veel van deze obstakels te verwijderen of passeerbaar te maken. Ze bouwden onder meer vispassages; dat zijn geulen of constructies rond stuwen of gemalen, waardoor de vis stapsgewijs het hoogteverschil in het waterpeil overbrugt. Zo vervolgen de vissen hun weg stroomopwaarts.

Anderhalf jaar geleden ontwikkelde Arcadis de voorganger van Visspotter; Wildspotter. Die werd gebruik voor onderzoek naar faunapassages.

 

Artikel delen: