Renovatie schutsluizen bij stuwen - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Renovatie schutsluizen bij stuwen

VILSTENEN – VECHTERWEERD – Renovatie schutsluizen bij stuwen Vilsteren en Vechterweerd. In de periode van 23 oktober 2017 t/m 28 maart 2018 renoveert het waterschap de schutsluizen in de Vecht bij de stuwen Vilsteren en Vechterweerd.

Hierdoor is in deze periode de scheepvaart langs de stuwen gestremd. Dit is ook met een  scheepvaartbericht op www.vaarweginformatie.nl door Rijkswaterstaat bekend gemaakt.

Om hinder voor de pleziervaart te voorkomen voeren wij het onderhoud uit buiten het vaarseizoen. De passerende fietsers en voetgangers ondervinden geen stagnatie door de werkzaamheden.

De belangrijkste uit te voeren werkzaamheden zijn:

  • vernieuwing alle sluisdeuren;
  • revisie bedieningsmiddelen sluis;
  • herstel metselwerk en voegen.

Inspectie en onderhoud

Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterpeilbeheer en scheepvaartbeheer op de Vecht. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de stuwencomplexen in goede conditie verkeren. Dit bereiken we door om de zeven jaar een inspectie uit te voeren gevolgd door uitvoering van het noodzakelijke onderhoud.

Artikel delen: