Hoogwater:  borden fietspad buiten werking gesteld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Hoogwater: borden fietspad buiten werking gesteld

DALFSEN – VECHTERWEERD – Vanmiddag zondag 17 december  de waarschuwingsborden (Hoogwatersituatie doorgaand !! gestremd) buiten werking gesteld  ter plaatse van fietspad over stuw Vechterweerd in de Overijsselse Vecht. Met andere woorden: Het fietspad via stuw Vechterweerd is weer begaanbaar!!

De waterstanden op de rivier (ook in Duitsland) zijn aanzienlijk gedaald, mede door de gunstige weersomstandigheden en windrichting 😁

Vr. Gr. At de Groot
Waterkering Beheerder
ws Drents Overijssels delta

Foto’s zijn van Peter Benjamins, foto’s van de Vecht buiten zijn oevers aan de Ruitenborghweg

Foto's 5
Hoogwater:  borden fietspad buiten werking gesteld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Hoogwater:  borden fietspad buiten werking gesteld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Hoogwater:  borden fietspad buiten werking gesteld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Hoogwater:  borden fietspad buiten werking gesteld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: