Jaarvergadering Hengelsportvereniging De Brasem

DALFSEN – Op vrijdag 2 maart 2018 houdt Hengelsportvereniging De Brasem de 110e algemene jaarvergadering. De algemene ledenvergadering wordt gehouden in de panoramazaal van de Trefkoele + en begint om 20.00 uur. Tijdens de vergadering worden onder andere de reguliere zaken besproken zoals het jaarverslag 2017.

Maar ook het financiële verslag 2017, de vaststelling van de contributie voor 2019, bestuursverkiezing en de prijsuitreikingen aan de prijswinnaars over 2017 worden behandeld.

Na afloop van de vergadering wordt de traditionele bingo gehouden. De agenda van de jaarvergadering, het concept jaarverslag en de concept notulen van de algemene ledenvergadering van voorgaand jaar zijn te downloaden op de website van de vereniging, via Facebook of op te vragen via info@hsvdebrasem.nl.

Voor het Jaarverslag 2017 en de notulen van de 109e ALV staan online op de volgende website:
http://hsvdebrasem.mijnhengelsportvereniging.nl

Met Vriendelijke groeten,
Alwin Reimert

Artikel delen: