Poasvuur (Dialect) - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Poasvuur (Dialect)

OOSTERDALSEN –  Doar bun ik ok al druk met. Poasvuur reegln met mien voetbalteam bej önz in Oosterdalfsn. Achter van Luusn op tland van Henke hebbn wej al enkele joarn een poasbult . Een stukkie traditie woarbej Eppe van Luusn altied helpt en ok Gerko Wennmars met sien sjofeltie de bult wel es andrukt.

Zo bunt dr nog wel een heel stel meer die helpt mar die nuum ik de volgende kere.  Noe is de betekenis van zo’n vuur umme het licht van poasen te symboliseren.  Dat gebeurd in heel Noord Europa en dr bunt ok plekkn woar ze poppn dr bej in de fik stekt.

In bergachtige gebieden stekt ze een rad an wat ze dan van de barg af loat kuukln.

Dat lik me ok wel wat en mut ik maar us veurstelln bej de Lemelerberg. Kweet nie öf dr nog een bargboer een stukkie laand beschikbaar kan stelln woar det rad dan henn kan rolln?

Mar goed, eerst mar is weer onze bult in de fik stekkn.  Dit joar probere wej op 1 april de vlam drin te kriegn. En das gin 1 april grappie. Meest gooit Henke een baal stro dr veur en as ie det een bettie lösfrommelt dan wet ie nie wat ie met iene lucifer teweeg brengt.

Wej mossen van de gemeente dranghekkn bejt weiland zettn en doar hek mien tel nr opstaan. As mensn nog takkn hebt, mut sie mej ff belln zodat ik thek ff lös kan doene.

Vlak veur poasen kunt de mensn op freydagoamp en zoaterdag takkn brengn zonder te belln want dan stoat dr jongens van de voetbal bejt hekke te controleren.

Want wej maagt allenig takkn braann en gin holt, plaankn en ander tuunholt. Doarumme hölt wej de boel goed in de gaatn aanders kriegt wej volgend joar niet weer een vergunning van het gemeentehuus.

Groetn gruune Jopie

Artikel delen:
Foto 1