Hertelling stemmen gemeenteraadsverkiezingen Dalfsen - Foto: Gemeente Dalfsen
Foto: Gemeente Dalfsen

Hertelling stemmen gemeenteraadsverkiezingen Dalfsen

DALFSEN – Tijdens de gemeenteraadsvergadering op maandag 26 maart heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij een hertelling van de stemmen in de gemeente Dalfsen wil. De raad heeft burgemeester Noten gevraagd de hertelling zo snel mogelijk ter hand te nemen. De stemmen worden nu dinsdag 27 maart alsnog opnieuw geteld.

Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de raad zelf. Het Centraal Stembureau zal om 16.30 uur bijeenkomen om de uitslag vast te stellen. Zowel het hertellen van de stemmen als de vaststelling van de uitslag door het Centraal Stembureau is openbaar toegankelijk.

Na het tellen van de stemmen op 21 maart, werd duidelijk dat het CDA slechts zes stemmen tekort kwam voor de laatste restzetel. Vrijdagochtend 23 maart bleek tijdens de zitting van het Centraal Stembureau in Dalfsen, na het uitvoerig controleren van de processen verbaal, dat er geen onrechtmatigheden werden geconstateerd. Het Centraal Stembureau verklaarde vervolgens de uitslag in Dalfsen als geldig. Toch is door de raad besloten dat er een hertelling komt. Dit, om er zeker van te zijn dat de zetelverdeling klopt en om iedere twijfel daarover op voorhand weg te nemen.

Afhankelijk van de hertelling zal blijken of er een verandering in de zetelverdeling tussen partijen en/of de voorkeursstemmen aan de orde is.

Artikel delen: