Fase 2 project Marswetering krijgt veel extra natuur - Foto: Wim
Foto: Wim

Fase 2 project Marswetering krijgt veel extra natuur

HOONHORST – Nadat fase 1 van de Marswetering is afgerond, dit is het gedeelte van Vilsteren tot en met de landgoederen gaat begin 2019 de volgende fase van start. Aldus de presentatie die vanmiddag werd gegeven in zaal Kappers te Hoonhorst. Toch even terugkomend op de eerste fase:

 

Dit was een heel bijzonder project waar veel aandacht is geschonken aan het herstel van de vroegere waterloop van de Marswetering op het landgoed Den Aalshorst en het vasthouden van water in het gebied als dit nodig is.

 

Maar nog meer bijzonders is dat door het hele gebied van Vilsteren tot en met het Aalshorsterpad veel voorzieningen zijn aangebracht om de vistrek stroomopwaarts mogelijk te maken. Vistrappen bij stuwen en op verschillende locaties zijn korte vistrappen gemaakt van eiken stammen met een inkeping. In het gebied rond Den Aalshorst is vooral gewerkt aan het vasthouden van het water en het verleggen van de waterloop om de bossen en tuinen beter van water te kunnen voorzien.

Nu is dan fase twee aan de beurt. Dinant Hommes de projectleider het Waterschap Drents Overijsselse Delta en belast met dit gebied legt uit wat er allemaal gaat gebeuren. Bij de landbouwgronden wordt de Marswetering aan een zijde omgezet tot een natuur vriendelijke oever en aan de andere een oever waar het onderhoudspad komt te liggen. Meerdere keren per jaar wordt vanaf dit pad onderhoud uitgevoerd. Op plaatsen waar dat mogelijk is wordt de oever aan de zuidkant voorzien van knotwilgen, o.a. langs het Marspad en het eerste gedeelte net voorbij de rijksweg N35 (hier komen de bomen en de natuuroever aan de noordzijde).

Alle stuwen worden vispasserbaar gemaakt, onder de rijksweg komt nog een otterpassage, dit was nog niet bekend toen de nieuwe duikers werden gelegd. Vanaf de Rijksweg tot het Linterzijl wordt het allemaal wat robuuster aangelegd, verteld Dinant. Vlak bij het Linterzijl heeft het waterschap 15 ha grond aangekocht in de laatste jaren. Dat gebied wordt geheel opnieuw ingericht en de Marswetering krijgt daar een geheel nieuwe loop, verder in zuidelijke richting. Het komt te liggen in het laagste deel van het gebied. Dat deel wordt nu nog iets verder verdiept om meer water vast te kunnen houden. Wel blijft de oude wetering zijn functie behouden. Het vrijkomend zand zal zoveel mogelijk worden hergebruikt in het gebied op hogere delen om dat weer geschikt te maken als landbouwgrond.

Dwars door het gebied lopen twee aardgasleidingen, dat is best lastig omdat die een dekking moeten houden van minimaal 80 cm. Het gemaal Linterzijl valt buiten dit project, maar staat wel op de nominatie om gerestaureerd te worden. Voor dit gemaal is ruimte gemaakt voor veel wateropslag, om als er veel aanvoer is ook dit gemakkelijker kan worden afgevoerd. Net buiten het gebied komen richting Soeslo nog drie waterpoelen en het deel wat van Landschap Overijssel is aan de overkant van het fietspad naar Soeslo zal ook enigszins aangepast worden.

Het hele gebied wordt ook weer een interessant leefgebied voor de otter en de kamsalamander.

Het project van de Marswetering heeft meerdere doelen, verbetering van de waterkwaliteit, door verhoging van de snelheid van het water. Meer waterberging en waterbeheersing, en een andere manier van onderhoud. Kortom het wordt een verrijking voor het gehele gebied.

 

WvdV

De laatste 3 foto’s zijn van het Waterschap

voor meer info klik hier

Foto's 8
Fase 2 project Marswetering krijgt veel extra natuur - Foto: Wim
Foto: Wim
Fase 2 project Marswetering krijgt veel extra natuur - Foto: Wim
Foto: Wim
Fase 2 project Marswetering krijgt veel extra natuur - Foto: Wim
Foto: Wim
Fase 2 project Marswetering krijgt veel extra natuur - Foto: Wim
Foto: Wim
Fase 2 project Marswetering krijgt veel extra natuur - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Fase 2 project Marswetering krijgt veel extra natuur - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Fase 2 project Marswetering krijgt veel extra natuur - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: