Ontmoeting met…………

LEMELERVELD – DALMSHOLTE – Bij verschillende bezoeken in het verleden aan mevr. – van Spijker Bloten- wonende  in haar ouderlijk huis aan de Groene Weg, werden  wij totaal verrast hoe optimistisch zij in het leven stond ondanks haar alleen zijn, niet alleen in het hier en nu maar ook het verleden dat zij als een parel koesterde gedragen door haar grote geloof in een komende nieuwe wereld waar wij elkaar eens terug zullen zien.

 

Wij zijn haar dankbaar voor alle openheid en de boeiende en onuitputtelijke verhalen in haar buurtschap. Wij mochten kopieën maken van foto’s en ingebonden preken van ds. Buisman rond de eeuwwisseling, – men kende geen kerkblad in die jaren, voor mensen die geen kerk konden bezoeken kregen het Woord op papier thuis gebracht- , ook uitgebreid wist zij de familie G.J. Vidal de Sr. Germain in haar herinnering terug te roepen. Hoe hij enkele  boerderijen bouwde in deze agglomeratie maar dank ook zijn inzet  verharding van wegen rond en in Dalmsholte  werden voltooid. Over enige tijd zullen wij publiceren uit: Ter Herinnering aan 14 september 1909, een verslag opgetekend door de heer  Vidal de Sr. Germain  persoonlijk.  Zoveel mogelijk zullen wij de oorspronkelijke tekst  en  bloemrijk wollig taalgebruik weergeven.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan mevrouw van Spijker – Bloten, zij overleed in 2015 op een gezegende leeftijd van negentig jaar, zonder haar zou het voor ons niet mogelijk zijn geweest om deze    voor velen onbekende geschiedenis  weer te geven.

i.o.

H.W.G. Lemelerveld.

H.H.

Artikel delen: