Omstreden naamgeving - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Omstreden naamgeving

LEMELERVELD – Wie had kunnen bedenken hoe een van oudsher bestaande zandweg tussen Raalte en Vilsteren zou escaleren als een bron van onenigheid in de gemeente raad van Dalfsen. Ver terug in de historie voor dat het dorp zijn doopnaam ontving woonden  mensen aan deze weg die voor hun levensonderhoud levende have er op na hielden.

Geiten voor melk en vlees  een bron van bestaan voor hun dagelijks armoedig bestaan aan dit zandpad dat in een grijs verleden de naam  `Sikkensteeg ` als herkenning kreeg toebedeeld. De tijd staat ook in het Sallandse niet stil, buurtschappen verlost uit hun isolement op aandringen van bedrijven,  en niet in het minst begrafenisverenigingen, aanwonenden en boerenbedrijven die een vinger in de pap  kregen. Deze voornoemde zandweg oorzaak van deining in de gemeente raad van Dalfsen. In dit geacht college werden meermalen geluiden gehoord de oude Raalterweg ( nu Nieuwstraat) te verharden, in hun vergadering van 31 Mei 1946 kwam dit als agendapunt ter tafel. B en W stelden een geldlening aan te gaan om dit plan te realiseren. Over de totale kosten van dit object zou Dalfsen 60% en Ommen 40%  moeten bijdragen  aldus wethouder Boschman.  Gemeenteraad lid de heer Muller ( onze plaatselijke slager) memoreerde dat ook  door particulieren een bedrag zou worden toegezegd. Tevens vroeg hij naar de mogelijkheden ons dorp van goed drinkwater te voorzien b.v. aansluiting  bij de waterleiding. Antwoord van Wethouder Herbrink, één en ander staat in verband met de lagen grond waterstand, waarop de heer Muller hem van repliek diende `toch is er een groot gebrek aan goed drinkwater’.

Opnieuw een artikel in  de Oprechte Dalfser Courant van 3-04-1948

Om en nabij het  gereedkomen van deze zandweg  een verzoek uit de burgerij een nieuwe naam te geven aan deze verlenging van de Dorpsstraat. Muller hield een pleidooi  voor de straatnaam “Meester Goris” een eenvoudig dienaar van de jeugd en bij hun  generatie  zeer gezien , hier is nu de gelegenheid  om te tonen dat men dit waardeert aldus onze spreker. De heer Kogelman kon in deze persoon geen bijzonder figuur zien daar maar een gering aantal ondertekenaars voor deze naam hun voorkeur lieten uitgaan. Derhalve hield hij zijn eigen gekozen naam – Nieuwstraat – ten doop. Na enig heen en weer gepraat werd het voorstel Muller in stemming gebracht en verworpen met 3 voor, 9 tegen en 1 blanco. Het voorstel Herbrink ( oude Raalterweg ) eveneens verworpen met 5 voor, 7 tegen en 1 blanco. Het voorstel Kogelman tenslotte aangenomen met 8 voor, 4 tegen en 1 blanco.

 

Op 10 April 1948 wordt de nieuw aangelegde weg langs het kerkhof in Lemelerveld door de burgemeester van Dalfsen geopend met de benodigde belangstelling van aanwonenden en prominente figuren uit de samenleving nu zeventig jaren geleden.

Archief; Oprechte Dalfser Courant.

i.o. H.W.L.

October 2018

H.H.

Foto's 2
Omstreden naamgeving - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: