Landschap Overijssel start met natuurherstel Lemelerberg

Landschap Overijssel start met natuurherstel Lemelerberg

DALFSEN – LEMELERBERG – Landschap Overijssel start 15 oktober met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen op de Lemelerberg en in Beerze. In Overijssel is gedurende de afgelopen eeuw bijna 90% van de heide verdwenen. Ook op de Lemelerberg en in Beerze nam door de jaren heen steeds meer bos de plaats in van heide.

Omdat beide gebieden door de Europese Unie zijn aangewezen als Natura 2000-gebied, krijgt Landschap Overijssel de kans hier de heide te herstellen en uit te breiden. Daartoe wordt van half oktober 2018 tot half maart 2019, buiten het broedseizoen, in beide natuurgebieden bos gekapt.

Op de Lemelerberg breidt Landschap Overijssel de huidige 350 hectare heide in 3 jaar tijd uit naar 500 hectare. Dat betekent dat er 150 hectare bos wordt gekapt. Het gaat om 10% van alle bos in het Vecht Beneden Regge gebied. In Beerze gaat het in totaal om 55 hectare bos die plaats gaat maken voor heide. Dat gebeurt gefaseerd, de eerste fase voor Lemelerberg betreft 50 hectare, voor Beerze 40 hectare.

Om de conditie van de heide, het hoogveen en de zandverstuiving te verbeteren, wil Landschap Overijssel in Beerze de verdroging tegengaan. Dat gebeurt door het dempen van slootjes en het verwijderen van bos. Op die manier herstelt de waterhuishouding. Het hoogveen in Beerze is een bijzonder veentype van soms wel 5 meter dik. Het landschap wordt in de toekomst niet alleen natter maar ook opener. Landschap Overijssel brengt geïsoleerde heideterreintjes bij elkaar en ook de zandverstuiving wordt groter. Ook enkele wandelroutes worden aangepast.

De heide op de Lemelerberg moet zich ontwikkelen tot een goed, gevarieerd ontwikkeld heidelandschap met bijvoorbeeld zandverstuivingen, bloeiende dop- en struikheide, gezonde jeneverbessen en heideveentjes. Daarmee versterkt de natuur, waar onder meer de veldleeuwerik, nachtzwaluw en ook insecten als graafbijen en vlinders van profiteren. Bovendien zijn de historische lagen van het landschap straks weer zichtbaar.

Landschap Overijssel werkt voor de uitvoering van de maatregelen samen met de provincie, gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen. Dat gebeurt in goed overleg met gebiedspartners, waaronder Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Artikel delen:
Foto 1