Feest in de herfstvakantie

DALFSEN  Er is weer een vakantiebijbelfeest in de herfstvakantie, voor alle basisschoolleerlingen: welkom! Dit keer in Het Kruispunt aan de  Brethouwerstraat 19 op de 1ste maandag van de herfstvakantie van 11.00 uur tot 14.30 uur.    

Zoals je gewend was, werd er in de NGK iedere voorjaarsvakantie een zo’n feest gehouden en in de GKV iedere herfstvakantie een kindermiddag. Besloten is om de feesten voortaan samen te organiseren! Het thema dit keer is: Zoek het uit…!  In het programma natuurlijk een spannend Bijbelverhaal, zang en spel, pannenkoeken en ’s middags een verrassing..! De zaal is open vanaf 10.45 uur. Meedoen is gratis, wel staat er een collectebus om onkosten te dekken.  We hopen dat jij erbij bent op maandag 22 oktober 2018

 

 

Artikel delen: