Nieuwste nieuwsbrief N35 Wijthmen – Nijverdal

REGIO – Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Lokaal worden kruispunten en parallelwegen aangelegd.

En over het hele traject wordt de weg veiliger gemaakt door het plaatsen van reflectoren op de rijbaan en paaltjes in de berm en zo nodig het kappen van bomen die dicht op de weg staan. Voor de zomer zijn de reflectoren aangelegd en de bermpaaltjes tussen de N35 en de parallelwegen zijn inmiddels bijna allemaal geplaatst. Voor de maatregelen op de deeltrajecten Heino noord, Heino-Raalte en Mariënheem west wordt het aanpassen van de bestemmingsplannen en aanvragen van vergunningen voorbereid. Naar verwachting worden deze plannen begin 2019 ter visie gelegd. Onderzoek naar de maatregelen in Haarle wordt buiten dit project verder opgepakt. Het voorlopig ontwerp van de maatregel op deeltraject Mariënheem oost bespreken we in november met de omgeving.

14 november meepraatbijeenkomst ontwerp bajonetkruising ten oosten van Mariënheem Op deeltraject Mariënheem oost is de parallelweg met een aansluiting op een bajonetkruising nader uitgewerkt tot een zogeheten voorlopig ontwerp. Daarnaast wordt op dit traject een aantal erfaansluitingen weggehaald. Op 14 november organiseert het project N35 Wijthmen-Nijverdal een meepraatbijeenkomst voor belanghebbenden over het voorlopige ontwerp. Tijdens de meepraatavond toont de gemeente Raalte een aantal opties met betrekking tot de aansluiting van Het Fiester op de bajonetkruising. Er is geen plenaire presentatie. Bezoekers kunnen tussen 17 en 21 uur binnenlopen bij Gemeenschapscentrum De Schalm in Mariënheem.
Lees verder.

Andere N35-projecten

Naast dit project bestaan er nog twee andere projecten op delen van de N35. De N35 Zwolle-Wijthmen is inmiddels verbreed naar 2×2 rijstroken en op 25 juni 2018 opengesteld. Dit project wordt na het aanbrengen van nieuwe beplanting (eind 2018) opgeleverd.

Ook tussen Nijverdal en Wierden wordt de N35 een autoweg met gescheiden rijbanen en 2×2 rijstroken.
Dit project verkeert in de planstudiefase.

Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie over deze projecten

 

Artikel delen: