D66 wil regionale democratie versterken

DALFSEN – De lokale afdelingen van D66 in de regio IJsselland nemen het initiatief om samen met andere politieke partijen de regionale democratie te versterken. Volgens de D66-fracties is het hoog tijd dat de gemeenteraden het al maar groeiende aantal regionale samenwerkingsverbanden beter kunnen controleren en gezamenlijk kaders kunnen stellen.

De afgelopen jaren zijn gemeentes steeds vaker regionaal gaan samenwerken. Bijvoorbeeld om de regionale economie te versterken of in de veiligheidsregio om rampen te voorkomen of te bestrijden. Maar ook op het gebied van cultuur, energie en -heel belangrijk- de zorg, werken gemeenten steeds meer samen.Samenwerken maakt een regio niet alleen sterker, het kan ook veel geld besparen. Bijvoorbeeld door samen in te kopen. Zo koopt de veiligheidsregio centraal brandweerauto’s in.

Terwijl steeds meer geld van gemeentes wordt uitgegeven in deze samenwerkingsverbanden, zien de D66-fracties dat de democratische controle door de gemeenteraad vaak een probleem is. Zo gaat een groot deel van de vele miljoenen euro’s die gemeenten uitgeven aan bijvoorbeeld de jeugdzorg via een zogenaamde gemeenschappelijke regeling. Dat maakt het moeilijk voor de gemeenteraad te controleren of de vele miljoenen aan zorggeld goed worden uitgegeven en inwoners de beste zorg krijgen.

De regionale fracties van D66 willen dat de raden meer inzicht en invloed krijgen. Volgens Overijsselse democraten zouden niet alleen de gemeentebesturen daarom moeten samenwerken, maar ook de gekozen raden.

Bij de begrotingsbehandelingen in de gemeenteraden hebben de fracties voorgesteld om als eerste stap in 2019 een conferentie te organiseren over dit thema. Ook willen zij duidelijker inzicht van de gemeentebesturen in de besluitvorming van regionale samenwerkingen.

Er zijn verschillende manieren waarop de regionale democratie versterkt kan worden. Zo is er in Twente een speciale raad met afgevaardigden uit de verschillende gemeenteraden. Ook kun je denken aan digitale consultatie van raadsleden voorafgaand aan de besluitvorming van de samenwerkingen zelf. Welke manier het beste bij onze regio past, daar wil D66 het met alle andere partijen over hebben tijdens de conferentie.

Artikel delen: