Renovatie  sluiswachterswoning  Vechterweerd - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Renovatie sluiswachterswoning Vechterweerd

DALFSEN  – VECHTERWERD – Duurzame renovatie oude sluiswachterswoning bij stuw Vechterweerd. In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is bouwbedrijf Van Pijkeren uit Dalfsen eind november 2018 gestart met de renovatie van de oude sluiswachterswoning bij de stuw Vechterweerd. 

Na de renovatie zetten we vanaf het voorjaar 2019 deze monumentale woning in voor gebruik door het waterschap, maar zeker ook door de omgeving: onze noabers.

Multifunctioneel gebruik

De gerenoveerde woning zal voor vele doeleinden worden ingezet. Door het waterschap voor vergaderingen, bijeenkomsten, recepties en voor communicatie over de plannen voor de versterking van de Vechtdijken. Deze staan voor de periode 2019 – 2040 op het programma. Voor andere organisaties en participanten biedt de woning volop mogelijkheden voor het geven van voorlichting, educatie en exposities over de Overijsselse Vecht en het startpunt voor excursies. Vanuit de doelstelling DuurzaamDoen wordt de woning gasvrij ingericht.

 

Noaberschap

In samenwerking met onze partners binnen Noaberschap Vechterweerd geven we invulling aan een samenhangend aanbod voor bezoekers. Deze partners zijn Buitenplaats Vechterweerd, Boerhoes en Vitens. De sluiswachterswoning fungeert hierin als een belangrijke informatiepunt en als visitekaartje voor het gebied.

 

Tien Toren plan

Het stuwcomplex Vechterweerd is een druk bezochte locatie, zeker in de zomerperiode. Het is een knooppunt voor fietsers, wandelaars en pleziervaart. Daarom is deze locatie in het programma Ruimte voor de Vecht als één van de torens in het Tien Toren plan opgenomen. Dit zijn markante belevingsplekken om aandacht te vragen voor de identiteit en daarmee de essentie van de Vecht.

Met de renovatie van de sluiswachterswoning geven wij hier invulling aan.

Foto's 3
Renovatie  sluiswachterswoning  Vechterweerd - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Renovatie  sluiswachterswoning  Vechterweerd - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: