Aanleg N340: Bam wint aanbesteding - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Aanleg N340: Bam wint aanbesteding

DALFSEN – Aanleg N340: Bam wint aanbesteding en voert vele extra’s uit. Bam Infra heeft de aanbesteding gewonnen voor de Vechtdal Verbinding waarmee de N340, de N377 en de N48 bij Ommen een facelift krijgen. De kosten zijn ruim 100 miljoen Euro en in 2023 moet het gehele project klaar zijn. Medio 2019 wil BAM starten.

 

In juni 2018 werd er gestart met de aanbestedingsprocedure. Naast de minimale uitvoering werden de aannemers uitgedaagd om ook aan te geven hoeveel extra’s ze konden uitvoeren. De provincie had in totaal 15 optimalisatiemaatregelen opgesteld. BAM ziet de kans om al deze maatregelen uit te voeren.

Zo krijgt de nieuwe N340 meerdere fietstunnels. Deze worden gerealiseerd bij de Welsummerweg, Oudleusen en de Wildbaan. Bij Oudleusen komt bij de aansluiting van de Dennenkamp een turborotonde met fietstunnel. Met deze rotonde verwacht de provincie en betere verkeersafwikkeling. De aansluiting van de Backslaan met de N377 wordt een traverse aangelegd. Het doorgaande verkeer moet hierbij afremmen waardoor het invoegen soepeler gaat.

De verwachting is dat de parallelwegen drukker worden aangezien alle kleine doorsteken er af gaan. Aangezien deze wegen veel door schoolgaande fietsers gebruikt worden, worden de parallelwegen overal verbreed tot minimaal 4 meter en op drukke plaatsen tot 4,5 meter.

Ook aan de natuur is gedacht. Zo komt er een ecoduct over de N48 bij Ommen. Over het gehele traject komen dassentunnels en rasters om kleine faunasoorten veilig te laten oversteken.

Het project Vechtdal Verbinding beoogt een verbetering van de doorstroming en de veiligheid op de N377, N340 en N48, inclusief de aansluiting op de A28 bij Zwolle. Hiertoe krijgt de N340 onder andere een vernieuwde aansluiting op de A28, komt er een nieuw wegtracé met 2×2 rijbanen vanaf die aansluiting tot aan de Ankummerdijk, een viaduct over het spoor en een vernieuwd knooppunt bij Varsen. Ook worden op de bestaande N340 enkele kruispunten zo ingericht dat ze veiliger zijn en meer verkeer kunnen verwerken. De N48 wordt onder andere voorzien van rotondes en weefvakken. Fietsers kunnen straks veiliger oversteken op de N377 door drie fietsoversteken en Balkbrug krijgt een onderdoorgang voor doorgaand verkeer en een dorpsplein dat noord en zuid weer gaat verbinden. Naast deze maatregelen worden ook de vijftien optimalisatiemaatregelen uitgevoerd, waaronder fietstunnels, rotondes, ecoducten en het verbreden van de parallelwegen.

Artikel delen:
Foto's 2
Aanleg N340: Bam wint aanbesteding - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto