Pastor Thomas Fonds bedankt u allen - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Pastor Thomas Fonds bedankt u allen

HOONHORST – Pastor Thomas Fonds actie watersnoodramp.
Verkoop van kerstbomen , erwtensoep en worsten weer groot succes.

Pastor Thomas Fonds actie watersnoodramp . Al jaren verzorgen een aantal leden van SV Dalfsen Kerstbomenwerkgroep dat het Pastor Thomas Fonds tegen kostprijs wordt voorzien van een aantal geweldig mooie kerstbomen .
Dalfsennet is ook altijd druk bezig om van de kerstbomenactie maar ook van de erwtensoep en worstenactie een succes te maken. Kerstbomenwerkgroep SV Dalfsen en Dalfsennet , heel veel dank hiervoor.
De kerstbomenverkoop maar ook de erwtensoep en worsten actie is dan ook succes vol verlopen. Met een aantal giften plus de totale opbrengt van de actie kunnen wij Pastor Thomas een bedrag van € 1319,20 overmaken. Hiervoor kan Pastor Thomas weer een aantal gezinnen voorzien van en aantal huishoudelijke artikelen zoals kookplaatjes, pannen en potten maar ook waterzuivering apparaten waar ze zo om verlegen zitten. Hartelijk dank hiervoor.

Ook alle gulle gevers waar wij een bedrag van mochten ontvangen per bank willen wij hartelijk danken voor uw bijdrage. Wij hopen het komende jaar weer op uw aller steun te mogen rekenen.
Kijk voor meer informatie op www.pastorthomasfonds.nl
Het Pastor Thomas Fonds wil u allen hartelijk danken voor uw steun.
Namens Pastor Thomas en het bestuur van het Pastor Thomas Fonds wensen wij u allen een Gezegend Kerstfeest en een Voorspoedig 2019 toe.

Artikel delen:
Foto's 2
Pastor Thomas Fonds bedankt u allen - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto