Motie leidt tot wapperende regenboogvlag

Motie leidt tot wapperende regenboogvlag

DALFSEN – De kogel is door de kerk. Na wat aanpassingen konden de coalitiepartijen en de ChristenUnie zich maandagavond vinden in de door de PvdA, VVD en D66 ingediende regenboogmotie.

Met ingang van 11 oktober van dit jaar wappert voortaan jaarlijks de regenboogvlag in top bij alle overheidsgebouwen in de gemeente Dalfsen. Een symbolische steunbetuiging aan alle lesbiennes, homosexuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers).
Met het indienen van de motie vroegen de indieners aandacht voor de problemen waar LHBT’ers tegenaan lopen, zoals maatschappelijke weerstand, ontkenning, maar ook schaamte. Aanvankelijk steunden het CDA en de ChristenUnie de motie niet.

Zij verklaarden er voor iedereen te zijn, maar na wat geschuif met woorden in de motie werd deze uiteindelijk unaniem aangenomen. Ook door Gemeentebelangen. In een eerste reactie zei Jos Ramaker geen signalen uit de samenleving te hebben gekregen over de problematiek waarmee LHBT’ers worden geconfronteerd. Na overleg met zijn fractie nuanceerde hij zijn woorden en stemde volmondig in.

Hieronder de motie van de PvdA, VVD en D66.
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen de volgende motie in over het niet op de agenda opgenomen onderwerp Regenbooggemeente:

overwegende dat:
– artikel 1 van de Grondwet discriminatie verbiedt op welke grond dan ook, dus ook op grond van seksuele geaardheid;
– de gemeenteraad van Dalfsen uiteraard pal staat voor het bepaalde in de Grondwet;
– Nederland internationaal voorop loopt in de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, afgekort LHBTI’ers, maar deze acceptatie breder gedragen moet worden aangezien berichten over intimidatie, geweld en uitingen van vijandigheid tegenover LHBTI’ers nog altijd kunnen voorkomen, ook in Overijssel;

– LHBTI’ers zich daardoor onveilig voelen en in het maatschappelijke verkeer niet durven uit te komen voor hun identiteit, hetgeen in strijd is met de Nederlandse waarden en wetgeving;
– het daarom wenselijk is een impuls te geven aan het stimuleren van de emancipatie en acceptatie van LHBTI’ers;
– de overheid volgens de Grondwet en andere wetgeving zorg dient te dragen voor onder meer gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners;

– een landelijk project Regenboogsteden is ontstaan waarbij onder andere de Provincie Overijssel en diverse Overijsselse gemeenten zich hebben aangesloten;
– het wenselijk is dat ook de gemeente Dalfsen zich daarbij aansluit.
spreekt
– de gemeente Dalfsen een Regenbooggemeente wil en zal zijn.
verzoekt het college/de burgemeester:
– invulling te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI’ers in Dalfsen;
– zich waar nodig in te zetten voor de bevordering van de veiligheid, weerbaarheid en socialeacceptatie van LHBTI’ers en het gesprek aan te gaan met relevante partners zoals het COC Zwolle en SAAM

Welzijn;
– het hijsen van de regenboogvlag tijdens coming-outdag op 11 oktober aanstaande uit dat:
op te nemen in het vlagprotocol van de gemeente Dalfsen.

De indieners

L. Broere
Partij van de Arbeid
B. Ramerman CDA
B. Schrijver D66
J. Ramaker Gemeentebelangen
G.J. Veldhuis VVD

Ook in Dalfsen wappert voortaan de Regenboogvlag!

Dalfsen – Maandagavond heeft op initiatief van de PvdA fractie de Dalfser gemeenteraad unaniem besloten dat Dalfsen zich aansluit bij de zogenaamde regenbooggemeenten. Deze gemeenten voeren een inclusiviteitsbeleid waarbij aandacht is voor de positie van LHBTI’ers in de gemeenschap. De partij kreeg hierbij aanvankelijk alleen de steun van VVD en D66 maar na een kort debat verkreeg de motie de steun van de gehele gemeenteraad.

De gemeente Dalfsen gaat hier vorm aan geven door jaarlijks op coming-outdag (11 oktober) de regenboogvlag te hijsen voor het gemeentehuis. Dit als symbool dat in Dalfsen iedereen meetelt en meedoet en de gemeente er voor iedereen is. Ook zal het college relevante partijen zoals COC Zwolle betrekken bij haar inclusiviteitsbeleid.

“Een belangrijke stap voor Dalfsen waar het net als overal in Nederland af en toe nodig is om als overheid bepaalde groepen een steuntje in de rug te geven en te laten zien dat je er voor iedereen bent”, aldus een opgetogen Leander Broere van de PvdA fractie en initiatiefnemer van de motie.

 

Artikel delen:
Foto 1