Hessum ontmoet !!! - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Hessum ontmoet !!!

In de buurtschap Hessum komen elke eerste vrijdagmorgen van de maand senioren bijeen in Café-Restaurant Madrid. Daar drinken zij koffie, doen een spelletje en bij mooi weer wordt er gewandeld of gefietst. Zij sluiten af met een gezamenlijke maaltijd.

Dit project van Saam Welzijn loopt al 10 jaar naar wens, echter de groep wordt kleiner en kleiner. Daarom is er in samenwerking met Plaatselijk Belang Hessum-Vennenberg-Rechteren, fam. Geissler en Saam Welzijn gezocht naar een nieuwe impuls. Zo is het plan ontstaan om (oudere) inwoners te benaderen om tijdens de seniorenochtend hun levensverhaal te vertellen.
Inmiddels zijn er 3 prachtige verhalen verteld en in 2019 krijgt dit een vervolg.

Dit mooie initiatief heeft begin januari nog een ander vervolg gekregen: bij Madrid hebben inwoners van de buurtschappen elkaar ontmoet tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie. Hiermee werd duidelijk dat zij het belang inzien van ontmoeting en verbinding. Onze huidige participatiemaatschappij vraag het om het samen te doen, deze tijdsgeest is in Hessum goed begrepen en er wordt inhoud en invulling aan gegeven.
Immers in onze maatschappij, en dus ook in de buurtschap Hessum, is het goed leven als je je gezien, gehoord en gekend weet!

In de komende maanden wordt er op vrijdagavond door buurtbewoners gezamenlijk gegeten bij Madrid, het krijgt de vorm van een eetcafé!
De eerste datum is 22 februari, dan wordt er gekookt door enkele inwoners. Op de 2e avond 29 maart wordt er door Madrid gekookt, en op de laatste avond 26 april probeert de kok van Madrid de mensen te verrassen met een koningsmaal.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Saam Welzijn: m.zandink@saamwelzijn.nl tel.nr. 0529- 793012, of bellen met Plaatselijk Belang Hessum-Vennenberg-Rechteren: tel.nr. 06-29186505 (Leonie Kamphuis).

Artikel delen: