Werkgroep Groen Links aan het werk

DALFSEN – Sinds eind 2018 vormen GroenLinks leden in Dalfsen een werkgroep Groen Links. Deze werkgroep heeft zich als doel gesteld om t.z.t  een afdeling van Groen Links op te richten en nu hiervoor te  onderzoeken: wat u vindt dat er niet in het programma van GroenLinks Dalfsen zou mogen ontbreken.

Daarom organiseren wij op woensdagavond 13 maart een meeting onder het motto:

“Samen maken we verandering mogelijk in de gemeente Dalfsen”

Tijdens deze bijeenkomst willen wij als werkgroep graag kennismaken met mensen en organisaties, die in de gemeente actief zijn en van hen horen wat er leeft in de gemeente en wat GroenLinks bij zou kunnen dragen om verandering in de gemeente mogelijk te maken.

Wij organiseren deze avond in de vorm van een “Wereld Café”.

In dit Wereld Café komen de volgende thema’s aan de orde:

  • Eerlijk delen
  • Menselijke zorg
  • Schone economie (energietransitie in Dalfsen)
  • Eėn samenleving: einde polarisatie/samen sterker
  • Landschap en natuur: Groen Dalfsen, ruimtelijke ordening.

Iedere bezoeker krijgt de gelegenheid om de thema’s te relateren aan de eigen woon- en leefomgeving. De uitkomsten zullen worden gebruikt bij de vorming van het eventuele partijprogramma voor de gemeente Dalfsen.

De werkgroep zou het erg op prijs stellen als uw organisatie ook vertegenwoordigd zou zijn.

Wij nodigen u dan ook van harte uit op woensdagavond 13 maart in de Trefkoele in Dalfsen. Vanaf half 8 bent u welkom en staat er koffie en thee voor u klaar. Aanvang  Wereld Café 20.00 uur

Wij hopen u op 13 maart te ontmoeten.

 

Werkgroep Groen Links Dalfsen.

Jos de Boer.

Artikel delen: