Ingezonden: Industriestraat Lemelerveld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Ingezonden: Industriestraat Lemelerveld

LEMELERVELD  – Veel staat er te gebeuren aan het kanaal, de straat als voornoemd onbekend in onze jeugdjaren, maar wie wist café annex bakkerij  Jansen niet te vinden. Naast hun complex, de woning van Holterman in latere jaren domicilie van  gezin Dijkman.

Schippers die het touw van hun vaartuig langs de rolpaal trokken om de afslag te maken richting Raalte. De  betere gesitueerden onder hen wisten hulp in te roepen  van scheepsjagers Bouwhuis, Roelofs en Kruger als zonder wind in de zeilen van paardenkracht gebruik moest worden gemaakt. Bij winterdag een pracht oord voor schaatsplezier op het bevroren onder gelopen drassig weiland, hoe in lange warme zomers koebeesten dit landschap sierden. Ongekend vogel paradijs geflankeerd door het kanaal waar karekieten in het riet bij tientallen nesten hun hoogste lied zongen  Wie gaat het niet ter harte  als hun bakermat geweld wordt aangedaan? Prachtige Wodanseiken aan de noordkant van het kanaal waar in donkere zonnewende tijden onder zijn bladeren dak offers werden gebracht om duistere machten te verjagen,  een enkele steekt protesterend zijn kruin in wanhoop naar de hemel- Hoelang is ons hier nog een plaats gegund-

Aan het kanaal naast de appartementen zal een nieuwe woonbestemming gerealiseerd worden, wellicht niet te veel gevraagd de oudere generatie als genoegdoening hier een plaats te gunnen.

Op deze toekomstige bouwlocatie werd voor die tijd in 1948 een fors en modern pakhuis voor de C.A.V.V. gebouwd.   in  de  Oprechte Dalfser Courant d.d. 17-09-1948.( in zo ver nog leesbaar) vinden wij een verslag van;

Opening en inwijding van het nieuwe pakhuis

Van de C. A. & V. V.

Op Woensdag 8 September 1948 werd het nieuwe pakhuis van de C.A. en V.V. plechtig geopend en ingewijd. `s Morgens om half negen was er een gezongen H. Mis met algemene heilige H. Communie voor de leden tot intentie van het bestuur. Daarna ontbijt in `t Rooms Katholieke Verenigingsgebouw. Waarna een hartelijk applaus als dank voor een krachtig betoog samenwerking te blijven zoeken en te ondersteunen.

Na een tijd van kennismaken en overleg aangaande magere marktprijzen van landbouw producten klinkt het moment van afscheid.

Handen worden geschud en veel goedbedoelde woorden gesproken, echter voor het moment van vertrek wordt namens het bestuur van de A.B.T.B. door de heer Oosterwechel een fraaie elektrische klok als wanddecoratie  aangeboden. In de boezem van het bestuur zo als gebruikelijk een korte voortzetting van de feestvreugde. De heer J.Kogelman `om zijn voordrachtkunst bekend’ steekt met “De Koopman” van wal. De heer Oosterwechel draagt op eigen wijze  bij om de feeststemming  te verhogen. Echter deze beeldbepalende vestiging fuseerde met het nevenbedrijf in Heino  onder de nieuwe naam   HELECO ( Heino-Lemelerveld Coöp). Herman Smeenk kwam in 1980 deze samen werking in goede banen te lijden terwijl Johan Visser ook in die tijd de nieuwe winkel kreeg te beheren met de naam “Welkoop”  Dit pand sloot in 2018 haar deuren, om als Jumper filiaal onder één dak zich te presenteren samen met Multimate aan de Kerkstraat.

Op de foto rechts bakkerij Zwakenberg met aangrenzend de woning van de familie Holterman ( later Dijkman). aangrenzend   woning annex A.B.T.B. bedrijf. Prachtige Wodanseiken moesten het veld ruimen voor het nieuwe dorp met even zo veel in en uitzichten, onze welvaartstaat  `Nieuwe Landen’ geheten.

Januari 2019

i.o. H.W.L.

H.H.

 

.

 

 

 

 

 

..

 

 

Foto's 3
Ingezonden: Industriestraat Lemelerveld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Ingezonden: Industriestraat Lemelerveld - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: