Jaarverslag 2018 VVN afd. Dalfsen

DALFSEN – VVN afd. Dalfsen kijkt tevreden terug op 2018. Veilig Verkeer Nederland Afdeling Dalfsen geeft in zijn jaarverslag een terugblik op het jaar 2018. Ook dit jaar zijn er weer diverse activiteiten ondernomen. De plannen van het afgelopen jaar zijn vastgelegd in een activiteitenplannen en bijna alles wat in de planning stond is gerealiseerd.

Maar ook nieuwe activiteiten zijn ontwikkeld. De afdeling is een serieuze gesprekspartner als het gaat over ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid in onze gemeente.

We hebben het afgelopen jaar afscheid genomen van onze penningmeester, maar gelukkig was deze vacature weer erg snel vervuld, waar we uiteraard erg blij mee zijn.

De contacten met de gemeente zijn opnieuw prima verlopen en er is nauw samengewerkt met andere VVN-afdelingen rondom Zwolle.

 

Belangrijke activiteiten blijven de onderdelen voor de jeugd en senioren. De verschillende acties voor het basisonderwijs met o.a. de schoolverkeersexamens zijn allemaal goed verlopen. Ook de contacten met en ondersteuning van de verkeersouders waren weer zeer waardevol. Op twee na hebben alle scholen in de gemeente een actieve groep verkeersouders die de school én de leerlingen ondersteunen bij de verkeersveiligheid.

Daarnaast lag er een focus op de trainingen voor de diverse groepen senioren, zoals scootmobielgebruikers en automobilisten. Ook is er weer een opfriscursus verkeersregels in Dalfsen en Nieuwleusen geweest, met evenals vorig jaar een grote opkomst. In Nieuwleusen dit jaar speciaal voor onze buurtbuschauffeurs.

Tevens hebben we samen met de politie, kinderen van de basisschool De Tweemaster en gemeente een buurtactie gehouden in de Beatrixlaan te Nieuwleusen. En nieuw dit jaar waren de verkeerslessen aan vluchtelingen, wat een groot succes bleek te zijn.

 

Naast de uitvoering van activiteiten m.b.t. verkeerseducatie, voorlichting  en training voor jong en oud, is er ook veel aandacht voor de verkeersveiligheid in de diverse kernen.

VVN  heeft zitting in diverse klankbordgroepen en een adviserende rol in verkeersbesluiten.

De afdeling VVN wordt gezien als een serieuze gesprekspartner op het terrein van de verkeersveiligheid en is in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven .

 

Het jaarverslag wordt afgesloten met een vooruitblik voor 2019 waarbij o.a. de ambitie wordt uitgesproken om de lopende activiteiten op peil te houden. Verder  willen we ons o.a. sterk maken voor toegankelijke, veilige  routes voor kwetsbare verkeersdeelnemers en voor de gedragsbeïnvloedingsprojecten blijvend aandacht vragen. Schoolroutes en rotondes kritisch blijven volgen en scholen met verkeersouders waar nodig ondersteuning bieden. Het promoten en ondersteunen van het MONO project, maar ook het werven van vrijwilligers voor diverse onderdelen zullen we onze energie in blijven steken.

Tot slot spreken we de wens uit dat u met ons wilt meedenken als het gaat om de verkeersveiligheid in onze gemeente. Vooral om de veiligheid van onze kinderen, onze ouderen en kwetsbare medeburgers.

Maak ons attent op onveilige situaties en spreek elkaar aan op onveilig verkeersgedrag. De verkeersveiligheid te verbeteren door te beginnen bij onszelf en waar nodig VVN afd. Dalfsen te informeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel delen: