Campagne Waterschapsverkiezingen is begonnen - Foto: Johan Bokma
Foto: Johan Bokma

Campagne Waterschapsverkiezingen is begonnen

OVERIJSSEL – De verkiezingen zijn in aantocht. Verkiezingen, die waren toch vorig jaar? Gemeenteraadsverkiezingen toch? Niet helemaal. Dat van de gemeenteraadsverkiezingen klopt als een bus.

Die waren inderdaad vorig jaar. Nee, het gaat om de verkiezingen van het Waterschap en die voor de Provinciale Staten. Woensdag 20 maart mogen we met z’n allen naar de stembus. Maandagmiddag werd de aftrap gegeven voor de campagne van de Waterschapsverkiezingen.

De lijsttrekkers van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (mensen uit de agrarische sector, natuurorganisaties en het bedrijfsleven) beginnen zich te roeren en dat is goed, want bijna niemand weet wat het Waterschap nu eigenlijk doet, behalve dan dat er belasting voor moet worden betaald. In onze provincie doen negen partijen mee aan de Waterschapverkiezingen.

Om te beginnen is het Waterschap, waar ruim zeshonderd mensen werken, verantwoordelijk voor het rioolwater en het water in sloten, beken en rivieren. Het Waterschap zorgt onder meer voor de verwerking van rioolwater dat na zuivering wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Daarnaast wordt gewerkt aan dijkonderhoud, de aanleg van begroeiing bij oevers en slootkanten en het beteugelen van het aantal muskus- en beverratten.
Weliswaar zijn de kerntaken veilige dijken, voldoende water en schoon water, maar in de toekomst moet het Waterschap ook de effecten van klimaatverandering laten meewegen. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan het hergebruik van water.
De tool http://mijnstem.nl/ is handig bij het maken van een keuze tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen.

De stellingen van het Waterschap Drents Overijsselse Delta gaan onder meer over het zuiveren van medicijnresten uit water en het geven van subsidie aan mensen die hun tuin vergroenen. Voor de provinciale verkiezingen gaan de stellingen onder andere over de plaatsing van windmolens en het houden van referenda. Het aardige van de tool is dat bij elke stelling kan worden gekeken naar wat de partijen ervan vinden. Na het beantwoorden geeft de site een lijst met alle partijen. MijnStem is samengesteld door onderzoeksbureau Citisens in samenwerking met universiteitsstudenten.

Artikel delen: