Uitvoering project Swimway Vecht gestart - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten

Uitvoering project Swimway Vecht gestart

REGIO – Op donderdag 27 september 2018 is tijdens het grensoverschrijdende Vechtsymposium “de Vecht verandert” in Hardenberg officieel het project Swimway Vecht gestart.

 

Meerdere Nederlandse en Duitse partners (o.a. Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijkswaterstaat Nederland, Sportvisserij Oost Nederland en Sportvisserij Nederland) ondertekenden toen een samenwerkingsovereenkomst om de vismigratie in de Vecht in kaart te brengen, te onderzoeken en te evalueren.

 

Daarna komen er maatregelen om de leefgebieden (o.a. de paaigronden) van diverse vissoorten (zoals kwabaal, rivierprik, paling, winde en zeeforel) optimaal bereikbaar te maken.

 

Op maandag 18 februari jl. zijn Robert Weijman (van sportvisserij Nederland) en zijn stagiair Hessel bij stuwcomplex Vechterweerd (Dalfsen) begonnen met de uitvoering van het project. Zij hebben hiervoor een groot (tijdelijk) leefnet gebouwd en in de Vecht geplaatst.

 

Volgende week en/of begin maart gaan zij “pulsvissen” (door midel van een schepnet met zwakstroomelektroden) om 60 windes van ongeveer 40 cm lengte te vangen. Deze vissen komen dan tijdelijk in het leefnet.

 

Bij de gevangen vissen wordt een akoestische zender ingebracht. Langs de oevers van het  Nederlandse deel van de Vecht zijn momenteel 21 ontvangers aangebracht. Hiermee kan geregistreerd worden hoe ver de “gemerkte” vissen strooomopwaarts kunnen zwemmen. De vissen in de Vecht moeten wel de nodige moeite doen om stroomopwaarts te komen; het is een route langs diverse stuwcomplexen met vistrappen.

 

Paul Scholten Dalfsen

Foto's 3
Uitvoering project Swimway Vecht gestart - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Uitvoering project Swimway Vecht gestart - Foto: Paul Scholten
Foto: Paul Scholten
Artikel delen: