Gemeente vraagt toegankelijkheidsadvies voor voorplein

DALFSEN – Gemeente vraagt toegankelijkheidsadvies voorplein en entree gemeentehuis Dalfsen. De gemeente Dalfsen heeft een onafhankelijk adviesbureau opdracht gegeven een toegankelijkheidsadvies op te stellen voor het voorplein en entree van het gemeentehuis in Dalfsen.

Het advies geeft inzicht in de varianten die mogelijk zijn om te voldoen aan de geldende toegankelijkheidsnormen en de toegankelijkheid van het gemeentehuis structureel te verbeteren.

 

De toegankelijkheid van het gemeentehuis in Dalfsen is op dit moment niet optimaal. Er zijn problemen met de buitenlift die helaas niet functioneert en de hellingbaan is volgens de geldende normen iets te steil voor mensen met een rolstoel en mindervaliden. De gemeente heeft voor deze problemen tijdelijke oplossingen gevonden, waaronder de mogelijkheid om van tevoren contact op te nemen, waarbij de gemeente assisteert bij het binnengaan van het gemeentehuis. Deze informatie is te vinden op www.dalfsen.nl. Daarnaast is er een bord geplaatst met telefoonnummer aan het begin van de hellingbaan. Ook kan de gemeente mensen thuis bezoeken en kan men terecht bij de servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld. De gemeente realiseert zich dat dit geen ideale situatie is en dat die niet te lang moet duren.

 

Permanente oplossing

Daarom werkt de gemeente ondertussen hard aan een permanente oplossing, zodat de toegankelijkheid van het gemeentehuis structureel verbetert. Er is een hoogteverschil van 1,5 meter tussen het straatniveau en de entree van het gemeentehuis. Dat maakt het vinden van een goede oplossing lastig. Een belangrijk onderdeel van een permanente oplossing is het advies dat gevraagd is aan PBT consult BV uit Utrecht. Dit  is een zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in de analysering, advisering en toetsing van de fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving, waaronder gebouwen en de openbare ruimte. Vanwege deze specifieke kennis en expertise wijkt het college van B&W af op de 25 kilometer bepaling van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Dalfsen.

 

Vervolg

Het toegankelijkheidsadvies is binnenkort gereed. Het advies vormt het kader waarmee in samenspraak met inwoners, maatschappelijke organisaties en belangroepen een ontwerp voor het voorplein en de entree wordt uitgewerkt. De gemeente trekt daarbij samen op met de Stichting Platform Gehandicapten Dalfsen en de daarvan deel uitmakende werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid van gebouwen).

 

 

 

Artikel delen: