Het DNA van Dalfsen en Hoonhorst 250 jaar - Foto: Wim
Foto: Wim

Het DNA van Dalfsen en Hoonhorst 250 jaar

DALFSEN – HOONHORST – De Historische werkgroep Hoonhorst presenteerde tijdens de gemeentelijke informatieavond haar plannen om te voldoen aan het DNA plan van de gemeente. In maart 2017 heeft de gemeente Dalfsen een plan gepresenteerd  en 4 ton uitgetrokken voor cultuurbeleid om de geschiedenis in de gemeente leefbaar te houden.

 

De opdracht die gegeven is aan de Historische kring Dalfsen en de historische vereniging Nieuwleusen om daar inhoud aan te geven.. De werkgroepen Hoonhorst, Oudleusen en Lemelerveld vallen onder de historische kring Dalfsen.

Hoonhorst heeft de samenwerking gezocht met Plaatselijk belang en met de werkgroep Hoonhorst 250. Het doel moest zijn iets blijvends te realiseren gericht op onze geschiedenis. Heel veel voorstellen zijn er besproken om aan die eisen te voldoen.

Wat overbleef was om historische boerderijen te voorzien van naamborden en aandacht aan de historische wegen rond Hoonhorst. Wat betreft boerderijnamen is het voorstel van de stuurgroep om dit uit te voeren in de gehele gemeente en de werkgroep Oudleusen zal een pilot organiseren om borden te ontwerpen en belangstellenden voor te lichten. Vanavond is er in de Wiekelaar een informatieavond die voor iedereen toegankelijk is.

Historische wegen rond Hoonhorst. In elk geval is de Twentseweg een van die wegen die al genoemd wordt in 1276 als handelsweg van Campen naar Osnabruck.

Een andere belangrijke weg was de Koningsweg, die nog ouder is en al beschreven wordt in het jaar 940 als weg die de hoven van het Duitse Rijk met elkaar verbond. Die hoven (boerderijen) lagen op ongeveer 20 km van elkaar. De Ierthe in Lenthe was een hof van dit Duitse rijk en kwam later in het bezit van het klooster in Essen. Richting Duitslang lag de volgende hof in Archem bij Ommen en de andere kant op was de Olstofof bij Olst ook zo’n hof. De Koningsweg is nu de Koelmansstraat en de Oude vechtsteeg.

Nog een belangrijke weg voor onze geschiedenis was de Papenallee. Via deze weg konden de Katholieken van Dalfsen, met gebruikmaking van het Kleine Veer (Nierveer) de kerk in Hoonhorst bezoeken. Vanaf 1770 was Hoonhorst  de enigste plaats na de hervorming met een katholieke kerk.  Een Vechtbrug was er in die periode nog niet dus werd gebruik gemaakt van het veer,  bij laag water kon men om veergelden te voorkomen zelfs door de Vecht lopen.

Om die wegen zichtbaar te maken is het plan om bij de kruising Koningsweg /Koelmansstraat en aan de Papenallee een grote Bentheimer zandsteen te plaatsen met daarop tekstbordjes over het ontstaan van die wegen. Grote brokken Bentheimer zandsteen zijn afkomstig uit de Vecht die in het verleden de belangrijkste transport rivier was voor deze stenen. Vaak was de Vecht in de zomermaanden niet bevaarbaar door een te lage waterstand omdat er nog geen stuwen in zaten. Als een schip vast liep werd een deel van de lading overboord gezet. Later werden die uit de Vecht gehaald door de gemeente om kunstwerken op te plaatsen.

Tevens zal op de hoek Koelmansstraat/ Molenhoekweg op archeologische grond van landschap Overijssel een schuilhut worden geplaatst. Mogelijk stond op die locatie vroeger een kapel, dus was het een rustpunt voor bezoekers. Dit rustpunt brengen we weer terug middels een historisch bouwwerk geheel uitgevoerd in eiken en voorzien van een sedum dak bedekking op Epdm. In de schuilhut gaan we informatiepanelen aanbrengen over het ontstaan van deze voor de omgeving zo belangrijke wegen.

De bouwaanvraag voor de schuilhut is een paar weken terug ingediend en we hopen nog voor de zomer te kunnen beginnen en het eind 2019 op kunnen leveren. Na de oplevering wordt Landschap Overijssel de eigenaar van de schuilhut, zodat die dan ook het beheer en het onderhoud geheel van ons overneemt.

 

Hoonhorst viert het 250 jaar bestaan in 2020 Dit werd gepresenteerd door Marjan Spin, Dit wordt gericht op de vele historie die Hoonhorst kent. We gaan dit vorm geven door in elke wijk werkgroepen te formeren die in dat jubileumjaar zelf een eigen thema hebben gekozen. 16 mei 2020 wordt de belangrijkste dag, leg die vast in je agenda. Dan zal er een historische dag worden georganiseerd door de werkgroepen en buurtschappen. Met thema’s als; de agrarische sector 250 jaar terug tot heden, de ontwikkeling van het dorp en de ondernemers, de vooroorlogse tijd, de oorlog en na de oorlog,  diverse exposities, sport vroeger en nu, maar zeker ook de landgoederen en landheren e.d.

De organisatie helpt de buurtschappen op gang en u kunt ons al zien tijdens de optocht van de carnaval a.s zondag.

2020 wordt een feestelijk jaar voor de gehele gemeenschap.

 

WvdV

Foto's 3
Het DNA van Dalfsen en Hoonhorst 250 jaar - Foto: Wim
Foto: Wim
Het DNA van Dalfsen en Hoonhorst 250 jaar - Foto: Wim
Foto: Wim
Artikel delen: