Huldiging vanwege jarenlang Zonnebloemwerk

DALFSEN -Tijdens de jaarvergadering dinsdag 26 februari j.l., huldigde de afdeling Dalfsen van de Zonnebloem 2 vrijwilligsters vanwege het feit dat ze al respectievelijk 10  jaar actief zijn in de afdeling. Met veel plezier bezoeken deze vrijwilligers hun gasten of zijn als bestuurslid in de afdeling actief.

De dames Joke Porte en Mariëtte Hilgenkamp werden door de voorzitter Bart Scheperboer in het zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Zij ontvingen het zilveren insigne van de afdeling en de bijbehorende oorkonde alsmede een fraai boeket bloemen.

De afdeling nam afscheid van 2 bestuursleden, te weten Hans Alders en Louise Loman, zij waren na 6 jaren bestuurslid te zijn geweest niet meer verkiesbaar. Hun taak in het bestuur was “bezoekwerk”. De voorzitter bedankte hun voor jarenlange inzet en hiervoor ontvingen deze vrijwilligers het Zonnebloembeeldje “Waardering”.

Tonny Damman en Anneke van Lente namen afscheid als vrijwilliger van de afdeling, ook zij ontvingen een boeket als dank voor de inzet voor hun gasten.

De afdeling Dalfsen telde afgelopen jaar  58 vrijwilligers en 56 gasten die bezocht werden. Tot de activiteiten behoorden de Nieuwjaarsreceptie, de dag boottocht, theaterbezoek, Bingomiddag, een Kerstwinkelochtend etc. Wie mensen kent die in aanmerking komen voor het Zonnebloemwerk. ( mensen die vaak aan huis gebonden zijn, door een lichamelijke handicap, weinig sociale contacten hebben en zelfstandig wonen) kunnen zich melden bij bestuurslid bezoekwerk Co Bijker tel. 0529-46.6459  Ook nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte welkom.

De afdeling Dalfsen bestaat dit jaar maar liefst 30 jaar. Op 27 maart 2019 zal dit worden gevierd met alle vrijwilligers en hun gasten. Was u ooit vrijwilliger, dan bent u ook van harte welkom. Opgave is wel wenselijk, en het liefst voor 20 maart, dit kan via een mail naar : thearoks@roks-oa.nl

Artikel delen: