Waterbeheer in droge en natte perioden

DALFSEN – ROUVEEN – Droge en natte perioden vragen blijvende aandacht van het waterschap. Zowel in steden en dorpen als op het platteland blijft water onze aandacht vragen. In perioden van grote droogte vraagt aanvoer van water grote aandacht.

In de zomer van 2018 kwam die roep niet alleen vanuit landbouwgebieden maar ook van natuurbeheerders. Omdat de economische schade door droogte aan de landbouwgewassen veel groter is, dient watertoevoer naar agrarische percelen voorrang te hebben boven aanvoer naar natuurgebieden. Het is toch de natuur die afwisselend droge en natte perioden geeft?!.
Extra waterbergingsgebieden realiseren met opoffering van prima landbouwgrond vindt de SGP ongewenst.

Concreet:
· Blijf als waterschap in gesprek met de agrariërs. Zij hebben over het algemeen de meeste kennis van- en ervaring met- het grondgebied.
· In het buitengebied moet de functie van de agrarische sector leidend zijn. De sector wordt betrokken bij afwegingen.
· Er moeten plannen worden gemaakt en maatregelen worden voorbereid om zoet water te bufferen voor droge periodes.
· De SGP vindt dat meer werk gemaakt moet worden van het afkoppelen van riool overstorten die het water voor vee, flora en fauna bedreigen.
· De SGP vindt dat wij waardevolle en vruchtbare landbouwgronden moeten koesteren.

Kijk voor meer informatie en onze kandidaten op www.wdodelta.sgp.nl.

Jan Visscher (Rouveen) en Jan Vlastuin (Dalfsen)
Resp. lijsttrekker, nr. 6 op kandidatenlijst SGP Waterschap Drents Overijsselse Delta

Artikel delen: