Ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o

HOONHORST – Op dinsdag 9 april is er weer  een ledenvergadering van Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. in zaal Kappers. Er zal van alles weer de revue passeren welke bij een vergadering hoort, maar er is meer!

250 jaar Hoonhorst:

Bij het vaststellen van projecten voor het jubileumjaar Hoonhorst 250 zijn er plannen gemaakt door de werkgroep historisch behoud, om erfgoed zichtbaar te maken. Een deel van deze plannen valt onder het project DNA van Hoonhorst. Een ander deel van de plannen wordt  die avond uit de doeken gedaan door Harold Verkouw.

Datum: dinsdag 9 april 2019

Tijdstip: 20:00

Locatie: Zaal Kappers

  1. Opening
  2. Notulen ledenvergadering 10 april 2018
  3. Financieel jaarverslag 2018
  4. Verslag kascommissie
  5. Benoeming kascommissie
  6. Bestuurswisseling</strong

Aftredend en  herkiesbaar: André Hurink (penningmeester)

Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang van de vergadering bij secretaris Myrthe Assink, Esakkers 45 te Hoonhorst.

  1. Terugblik april 2018 – maart 2019
  2. Vooruitblik 2019 – 2020
  3. Rondvraag
  4. Pauze
Artikel delen: