Dalfsenaar Niels Tomson: Ik wil graag in de Staten - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Dalfsenaar Niels Tomson: Ik wil graag in de Staten

DALFSEN – Als actieve burger ben ik nu verkiesbaar voor een plek in de Provinciale Staten. Mijn naam is Niels Tomson. Ik woon bijna twintig jaar in onze mooie provincie Overijssel, de laatste vier jaar in het buitengebied van Dalfsen. Al bijna twintig jaar probeer ik mijn steentje bij te dragen door actief te zijn in belangenverenigingen om mee te helpen wijk en dorp nog een stukje beter, leefbaarder te maken.

 

Hierbij is een gezonde samenleving mijn uitgangspunt. Vanuit het plaatselijk belang maak ik mij nu een aantal jaar flink druk over de N35 en wel om twee redenen. Als eerste omdat ik zag hoe slecht en met hoge mate van arrogantie met inspraak van de buurt werd omgegaan rond de planvorming van tijdelijke maatregelen. Hier moesten we echt tegenwicht tegen bieden en dat gaat het best als je als belanghebbenden dit samen en proactief doet.

 

Als tweede uit onvrede over het feit dat er al ruim 20 jaar over opwaardering van de N35 wordt gesproken maar niets wordt uitgevoerd. Oké, dit is zeker niet eenvoudig, het is en blijft een Rijksweg en de Provincie steekt al naar verhouding veel geld in deze weg. Hoe kan je dan als burgers hieraan bijdragen? Ook weer door samen (met de ander plaatselijke belangen) het stokje op te pakken. Aansluiten bij de Provinciale lobby richting Den Haag onder andere door het aanbieden van een petitie. Mijn standpunten vind u in dit filmpje. https://www.youtube.com/watch?v=mmjriQhP9mw&t=2s

Persoonlijk en vanuit mijn werk ben ik zeer betrokken een gezond en duurzaam voedselsysteem. Zowel voor ons als consument, voor onze aarde én voor de boer. Voor mijn werk probeer ik vooral bruggen te slaan tussen de boeren en consumenten. Boeren mogen met meer trots laten zien welke prachtige producten ze maken en hoe ze dat doen. Juist omdat sterke affiniteit met de landbouw heb maar daarnaast een ‘gewone burger’ ben kan ik hier met gezonde afstand aan werken. Ook daarover mijn ideeën hier kort samengevat https://www.youtube.com/watch?

v=efNqLNOUcqY

Toen ik werd gevraagd voor een plek op de lijst voor de Provinciale Staten heb ik niet lang hoeven nadenken. Blijven werken aan dezelfde punten allen nu dichter bij het vuur. Bij een partij die wars is van populisme en roeptoeteren. Bijvoorbeeld roeptoeteren om van de N35 een snelweg te maken. Een partij die mensen en partijen niet tegen elkaar opzet maar in hun waarde laat. Een partij die rentmeesterschap hoog op de agenda heeft staan. Ik lees hierin: Hoe kunnen wij gezond en gelukkig op deze aarde blijven leven én deze aarde gezond doorgeven aan onze volgende generaties. Ook hier roeptoeter ik niet dat ik dit even ga oplossen maar ik wil hier wel een bijdrage aan leveren, hoe klein dan ook, op een manier die haalbaar is en waarbij we het gezamenlijk kunnen doen.

In de staten wil ik mij dan ook hard maken voor:

• Een eerlijk en duurzaam voedselsysteem. Voor zowel de consument, onze aarde én de boer.

• Een nog betere infra mix. Betere bereikbaarheid via weg, openbaar vervoer en water. Met speciale aandacht voor de opwaardering van de N35. Veiligheid op lange én korte termijn. Goede uitvoering van de Vechtdalverbinding, de N340, N348 en N377.

• Leefbaarheid. Het leefbaar houden van steden en kleine kernen, dorpen en platteland.

• Nieuwe energie. De samenleving van straks kan alleen met nieuwe energie en hergebruik van grondstoffen. Maar wel haalbaar en betaalbaar.

Steun mij en stem mij de staten in.

Niels Tomson Lijst 1, Nummer 25

Facebook: NielsTomsonCDA25 https://www.facebook.com/NielsTomsonCDA25/?epa=SEARCH_BOX

Artikel delen:
Foto 1