Gemeenteraad 15 april

DALFSEN – De gemeenteraad heeft maandagavond 15 april een aantal punten besproken. Een korte samenvatting daarvan wat er die avond is gebeurd.

Spreekrecht voor burgers

Het spreekrecht van burgers hebben twee mensen zich aangemeld. De eerste groep sprekers zijn de mensen van het Westerhof. Zij hebben een prijs gewonnen voor groenste straat van Overijssel voor bio diversiteit. Ze hebben een prijs van 20.000 euro gekregen. Ze willen overtollige water opvangen en een wadi bij de Geert Grotestraat. Het is zeer duurzaam. De vraag van hen is of ze steun van de gemeente krijgen voor onderzoek van de Westerhof commissie. Ze vragen ook of ze  subsidie kunnen krijgen van de gemeente? De Westerhof-commissie, vertegenwoordigd door de heer Lindeboom, werd door alle fracties gefeliciteerd. Namens het college antwoordde Wethouder van Leeuwen dat hij de vraag meeneemt.

De tweede aanmelding voor spreekrecht is van mevrouw Berghuis. Haar onderwerp ging over de toegankelijkheid van de gemeentehuis voor mensen met een beperking. De lift doet het niet goed en de stijging van de hellingbaan is niet goed. Het  college neemt de opmerking mee.

Akkoordstukken

Op alle akkoordstukken is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan.

Ontwerp verklaring van geen bedenking zonnepark Waterinkweg

Ze blijven met 1 vraag zitten en dat is wanneer de beplanting aangelegd wordt. Het CDA zou dit in een Amendement toevoegen aan het voorstel, omdat het in het vorige zonnepark ook zo is gegaan. Ze willen 1 beleid hebben.

De D66 heeft ook een amendement opgesteld om meer duidelijkheid te krijgen.

De PVDA heeft niet veel over het plan te zeggen. De beplanting wordt voor die tijd aangeplant, dus er is niet echt een noodzaak voor een amendement. De PVDA is voor het kader, maar tegen de amendementen van de CDA en D66.

De Christen Unie vraagt zich ook af: wat is het voordeel van een amendement. De toevoeging is niet echt direct concreet. Ze willen de besluitvorming een raadsvergadering uitstellen.

VVD is voor het plan, maar de amendement voegt niks toe op de toezegging.

De college vindt dat de betrekking met het kader van zonneparken dat ze in gesprek moet gaan. Het land wordt dit jaar nog gebruikt voor maïs en na de verbouwing wordt de verplanting gedaan en dan komt de rest. Het is aan de partij om het te laten staan. Het heeft volgens hen geen zin voor uitstel. Dan kom je in een langere procedure te zitten.

Verkeersmaatregelen Prinses Beatrixlaan- Koningin Julianalaan

Het voorstel is om kennis te nemen van de maatregelen die worden voorgesteld voor de Prinses Beatrixlaan en de Koningin Julianalaan en het fietspad richting Koningin Wilhelmina in Nieuwleusen.

Het besluit is om het college opdracht te geven voor de verdere voorbereidingen en uitvoering van deze maatregelen.

Dit prachtig verslag is van Quirine Slootweg, stagiaire Dalfsennet.nl

Artikel delen: