Rotonde Kampmansweg twee varianten

DALFSEN – Gemeente werkt twee varianten rotonde Kampmansweg verder uit. In september 2018 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het college opdracht gegeven drie varianten voor de rotonde Kampmansweg nader uit te werken. Dit heeft geresulteerd in de notitie “Rotonde Kampmansweg – uitwerking Varianten”.

Het college heeft onlangs besloten dat twee van de drie varianten verder worden onderzocht op (technische) haalbaarheid. Dit onderzoek wordt in juni opgestart.

Het onderzoek richt zich op het verbeteren van de huidige situatie en op de variant waarbij fietsers voorrang krijgen op de rotonde Kampmansweg en op vergelijkbare rotondes in de gemeente. Het onderzoek gaat om een nadere (civiel-)technische uitwerking.

Geen ongelijkvloerse oplossing

De andere variant voor de rotonde Kampmansweg was het realiseren van een fietstunnel of fietsbrug.  Hiervoor moet hoogteverschil overbrugd worden. Uit onderzoek is gebleken dat, om het voor fietsers op een comfortabele manier te doen, er veel lengte en ruimte nodig is en er langere en onlogische aanrijdroutes ontstaan. Fietsers moeten omrijden om bij het begin van de helling naar de brug of tunnel te komen. In de praktijk blijkt dat fietsers liever niet omrijden, waardoor de kans bestaat dat ze op de huidige plek blijven oversteken. Automobilisten verwachten dat niet, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties. Daarnaast is een fietstunnel of -brug voor fietsers die in noord-zuid richting rijden geen oplossing. Het college vind deze variant daarom geen goede oplossing.

Vervolg

Nadat de aanvullende onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, komt het onderwerp terug op de agenda van de gemeenteraad. De verwachting is dat dat in het najaar zal plaatsvinden.

Artikel delen: