Bericht over 4D-makelaars en provincie Overijssel

VILSTEREN – 4D-makelaars en provincie Overijssel zoeken initiatiefnemers op en bieden hulp. Overijssel telt veel succesvolle maatschappelijke initiatieven, maar dat gaat niet vanzelf. Initiatiefnemers hebben soms een steuntje in de rug nodig. Denk aan het vergroten van hun kennis, netwerk of bekendheid en voor steun bij het vinden van subsidies of fondsen.

 

Vijf 4D-makelaars en de provincie Overijssel bieden hulp. Zij zoeken initiatiefnemers in de regio op en houden er spreekuren. Gemiddeld elke maand op twee plekken. De eerstvolgende spreekuren zijn op 6 juni in Dedemsvaart, 20 juni in Olst en 4 juli in Almelo van 09.00 – 14.30 uur. Aanmelden kan via info@stimuland.nl.

 

Via de spreekuren krijgen maatschappelijke initiatiefnemers een laagdrempelig kennis- en contactmoment aangeboden. Afhankelijk van het initiatief kunnen ook lokale partners en experts op het gebied van zorg & welzijn, natuur, sport en cultuur of andere gebieden aanschuiven, zodat het initiatief zo goed mogelijk geholpen wordt. Om te kunnen zorgen dat de juiste partijen hiervoor aan tafel zitten, is vooraf aanmelden noodzakelijk, bij voorkeur twee weken van te voren. Dit kan door een mail met de naam van het initiatief en de vraag te sturen naar info@stimuland.nl.

 

Succesvol

De inzet van de 4D-makelaars werpt zijn vruchten af. Sinds de start in oktober 2018 hebben zij ruim 200 maatschappelijke initiatieven gesproken en verder geholpen. De 4D-makelaars hebben de initiatieven binnen en buiten hun regio goed in beeld en voelen feilloos aan, wie aan wie te koppelen voor een nog beter resultaat. Veel Overijsselse initiatiefnemers hebben het nummer van de 4D-makelaar daarom inmiddels in hun telefoon staan. Wie het zijn? Karola Schröder (Vechtdal), Juliëtte Huis in ’t Veld (Noordoost-Twente), Lidy Noorman (Zuidwest-Twente), Giny Hoogeslag (Salland) en Rienke Vedders-Dekker (Noordwest-Overijssel).

 

Durven, delen, denken en doen

De 4D-makelaars zijn onderdeel van de 4D-aanpak die Stimuland voor de provincie Overijssel ontwikkelde. 4D staat hierbij voor durven, delen, denken en doen. Met deze aanpak kunnen sociale initiatieven tot bloei komen en is er bovendien meer geld beschikbaar voor de initiatieven zelf. In het uitvoeren van de aanpak werken de 4D-makelaars nauw samen met partners op het gebied van onder andere zorg & welzijn, natuur, sport en cultuur. Meer informatie over de 4D-aanpak en de contactgegevens van de 4D-makelaars is te vinden op www.stimuland.nl/4D.

Artikel delen: