Honderd jaar familie Geisssler  - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Honderd jaar familie Geisssler 

LEMELERVELD – Opa en Opoe Geissler met hun drie toen inwonende altijd vrijgezel gebleven kinderen Karel, Mina en Anton een alle daags gezin in de straat. Onze wereld niet groter dan rond het dorp met als vermaak de hoogste boom overmeesteren om ekster en kraaiennesten uit te halen. Verdienstelijk maken door konijnenvoer plukken voor buren als opa en opoe Geissler.

Een steek die we als beloning kregen uit een trommel die stond boven de schoorsteenmantel met daaronder het fornuis dat gestookt werd met hout en turf voor de middagpot. De jeugdige Fransz Gustav Geissler, uit Duitsland zocht al jong het avontuur om in Holland op een suikerfabriek te gaan werken. Als geboren en getogen Lemelervelders kenden wij veel buren maar iemand bij de voornaam noemen niet aan de orde. Het eenvoudige leven van de éne in de andere dag, bracht weinig reuring in de Dorpsstraat of het mocht zijn dat een koe of varken voor zijn executie bij slagerij Gait Muller aan de haal ging. In paniek rende het slachtoffer door groente en bloementuinen met op de hielen de slager in zijn witte bebloede slagersoverall. Zo ook moest de tuin van opa en oma Geissler het ontgelden. Paard op hol een vaak voorkomende gebeurtenis, enorme dreun vanwege een gesprongen autoband bij garage Timmerman tegenover hen behoorden in het ritme van hun oude dag vergezeld door het zingen van het aambeeld bij smid Jansen.

Geschiedenis van dorpsgenoten gingen aan velen voorbij, jeugd op zoek naar eigen vertier oudere generatie, veel zaken aan hun hoofd om rond te komen. Opa en opoe Geissler, hoe kwamen ze hier,het is nader onderzoek waard om de stempel die deze familie in het dorp heeft achter gelaten. Willen wij misschien de tijd inhalen daar we zelf de horizon zien naderen en in een lang leven het dorp ons eigen gemaakt hebben?
Ouders van dit echtpaar geboren in Oldenkirchen ( D ) rond 1828 met de naam Fransz Gustav Geissler en Gertrud Bähren. Uit hun huwlijk geboren als enigst kind Fransz Gustav Geissler( geb.1852- 1941) met hem begint het verhaal in Lemelerveld .Er is meer dan het beroep uitoefenen van machinist op de suikerfabriek, als gezonde jonge vent zoekt hij een vriendin genaamd Evertje Rook, geb. 1847 en vraagt haar ten huwelijk op 19 Mei in Vollenhove anno 1876. Onze Fransz Gustav is dan 24 en Evertje 29 jaar.
Uit hun huwelijk worden zes kinderen geboren,op jonge leeftijd van vier en veertig jaar overlijd Evertje Rook in 1888.
Het tweede huwelijk met Hendrikje Stappenbeld wordt gesloten drie October 1889 te Ommen, geboren in Lemelerveld 1868 overleden 1947.
Uit dit huwelijk ook zes nakomelingen, één van hen ook een Fransz Gustav geboren 1891 vinden we later in 1918 terug als eigenaar van een fietsenmakerij aan de Vilstersestraat. Als bedrijf Geissler ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in het jaar 1919 te Zwolle. Alleen is ook maar alleen, dus zocht hij zijn grote liefde met de naam Betje de Groot geboren 03-11-1894 overleden 1966.
Al spoedig groeide hun bedrijf uit dat tot in verre omgeving bekendheid kreeg door tijdig bakens te verzetten.
Niet alleen voor een nieuwe fiets maar ook voor radio en televisie en huishoudelijke apparaten en gebruiksgoederen het aangewezen adres. Reparatie van materiaal voor de boerderij eveneens het aangewezen adres bij Karel in de aangrenzende smederij.
Voor autogarage en taxi vervoer wisten velen hun adres te vinden, toch……….toch bleven het mensen van het dorp.
Voor ieder een hartelijk woord of een sterk verhaal die in ons geheugen gegrift staan, niet alleen kenmerkend in hun bedrijf maar ook tijdens visite waarbij heerlijke sigarenrook de kamer vulde.
Zoon Gustav gehuwd met Sjoukje Woudsma wisten intern en naar buiten toe het bedrijf naamsbekendheid te geven. Reparatie van de toen bovengrondse bedrading van telefoon en elektro voorziening bij nacht en ontij. De oranje feesten van vrolijke nood voorzien uit luidsprekers voorzien van bedrijfsnaam. Na het overlijden van Frans Gustav Ernst op 30 Aug 1985 op de leeftijd van 66 jaar en Sjoukje Woudsma geb. 18-11-1918 en overleden Januari 2011 een droevige episode in Lemelerveld.
In 2009 werd bedrijf Geissler overgenomen door Nijenkampgroep waar ook Agrotechniek in 2013 is bijgekomen.

Na een enerverend leven overlijd zeven jaar na zijn grote liefde Betje de Groot, Fransz Gustav Geissler op 06-01-1973. Een vriend van velen een gezin om van te houden zo als wij en onze ouders hen typeerden.
Dit jaar hopen kleinkinderen met trots terug te mogen zien hoe hun opa en oma honderd jaar geleden een plaats hebben verdient die hen toe kwam onder de naam…..
Geissler Lemelerveld.

Historische Werkgroep Lemelerveld
September. 2019
H.Huisman.

Foto's 3
Honderd jaar familie Geisssler  - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto
Honderd jaar familie Geisssler  - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto
Artikel delen: