Algemeen bestuur akkoord met voorkeur dijkversterking IJsseldijk - Foto: eigen geleverde foto
Foto: eigen geleverde foto

Algemeen bestuur akkoord met voorkeur dijkversterking IJsseldijk

Voorkeursalternatief, Dit zogeheten voorkeursalternatief (VKA) bestaat voor een groot deel uit een binnendijkse dijkversterking en een oplossing om te voorkomen dat bij hoogwater op de IJssel zand wordt meegevoerd door water dat onder de dijk doorstroomt. Daardoor ontstaan kleine tunneltjes (pijpjes) onder de dijk door, waardoor de dijk instabiel kan worden.

Voorbeelden van een ‘verticale oplossing’ tegen het zogenoemde piping, zijn het aanbrengen van een damwand of geo-textiel in de ondergrond.
Op de andere dijktrajecten bestaat het VKA uit een buitendijkse versterking richting de rivier of een constructieve oplossing, zoals een diepwand of een damwand. Dit is om effecten op binnendijkse woningen en monumenten te voorkomen. In het noordelijk deel van het traject, tussen Windesheim en Zwolle, moet de dijk worden verhoogd.

Daarnaast stond het bestuur open voor het onderzoek naar de genoemde meekoppelkansen  op het gebied van verkeersveiligheid en recreatie. Twee meekoppelkansen worden niet verder onderzocht: het fietspad van Den Nul naar Wijhe en de parallelweg tussen Den Nul en Wijhe.

 

Twee inloopbijeenkomsten
Het waterschap wil het VKA graag toelichten op een tweetal inloopbijeenkomsten. Die zijn op maandag 23 september in het gemeentehuis in Wijhe en een op dinsdag 1 oktober in Zwolle. Iedereen is van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur.

 

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De dijkversterking IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hiermee staan Rijkswaterstaat en de waterschappen komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 km dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 aangepakt worden. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land, langs kust, langs meren en langs grote rivieren.

Meer informatie op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst en www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl.

 

Foto 1
Artikel delen: