Israël, een rondleiding

DALFSEN – Deze avonden staan open voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis en de actualiteit van Israёl. Het enige dat u nodig heeft, is uw eigen belangstelling.

Pastor Butti weet boeiende dingen te vertellen over het Joodse volk en over dit bijzondere land.

Aan de orde komen:

  1. De geschiedenis van het Joodse volk
  2. De betekenis van Jeruzalem
  3. De Joodse feesten
  4. De ontwikkeling van de staat Israël
  5. Conflict met de Palestijnen

Deze thema’s zullen behandeld worden tijdens 5 avonden. De avonden kunnen ook afzonderlijk bezocht worden, maar gezien de onderlinge samenhang van de thema’s heeft deelname aan het gehele project de voorkeur.

Data:    Donderdag    31 oktober / 28 november / 23 januari / 27 februari / 26 maart

Tijd:      20.00 uur

Locatie:Cyriacus R.K. kerk Dalfsen

Ingang; Parochiecentrum Dalfsen, Pleijendal  5

Kosten: Vrijwillige bijdrage voor koffie of thee

U bent van harte welkom!

Artikel delen: