Stikstofuitstoot luchtvaart lager door sjoemelberekening - Foto: Ingezonden foto
Foto: Ingezonden foto

Stikstofuitstoot luchtvaart lager door sjoemelberekening

BINNENLAND – De hoeveelheid stikstof die vliegtuigen boven ons land uitstoten, blijkt veel groter dan werd aangenomen. Datzelfde geldt voor de berekende stikstofneerslag van Lelystad Airport. Dat zeggen de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) in een vorige week verstuurde brief aan de commissie Remkes.


SATL onderzochten de manier waarop de stikstofdepositie (neerslag) door de luchtvaart wordt bepaald. Men ontdekte dat circa 80 procent van de stikstof die vliegtuigen boven Nederland uitstoten, niet wordt meegewogen bij de bepaling van de hoeveelheid stikstof die bijvoorbeeld neerdaalt in Natura 2000-gebieden. Dit komt omdat Nederland – in tegenstelling tot landen als België en Duitsland – alleen de stikstofuitstoot berekent die vliegtuigen uitstoten op een vlieghoogte tot maximaal 900 meter. Volgens SATL klopt doe redenering niet omdat vliegtuigen tijdens het landen of opstijgen per saldo vijf keer minder stikstof uitbraken dan wanneer deze op 900 meter of hoger vliegen. 95 Procent van de tijd wordt ruim boven deze hoogte gevlogen.


De actiegroepen noemen het onjuist en onverantwoord dat alleen de stikstofuitstoot tot een vlieghoogte van 900 meter wordt meegenomen in de neerslagberekeningen. Een onderzoek van de Europese Commissie uit 2004 laat zien dat stikstofuitstoot boven 900 meter negatief uitpakt voor natuurgebieden. Dat komt doordat alle stikstof die vliegtuigen uitstoten, ongeacht op welke hoogte er wordt gevlogen, uiteindelijk neerslaat op aarde. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontkent die bewering niet, maar stelt dat een deel van de neergeslagen stikstof afkomstig is van buiten onze landsgrenzen.


SATL merken op dat op deze manier luchthavens en luchtvaartmaatschappijen veel minder hoeven bij te dragen dan andere sectoren bals het gaat om het verlagen van de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden. De onderzoekers van SATL, waaronder Leon Adegeest uit Dalfsen, stellen dat de berekende stikstofneerslag van Lelystad Airport op Natura 2000-gebieden veel te laag is. De uitstoot van vliegtuigen die boven boven de 900 meter vliegen wordt namelijk niet in de stikstofberekeningen voor het Flevolandse luchthaven meegewogen. Daar komt komt nog bij dat ook het wegverkeer dat straks dagelijks en met duizenden tegelijk van en naar Lelystad Airport rijdt, niet volledig in de berekeningen is meegenomen. Daarnaast blijven de toegangswegen buiten de provincie Flevoland die naar Lelystad Airport leiden, buiten beschouwing in het stikstofonderzoek. Daardoor, zo stellen SATL, ontstaat een vertekend beeld van de stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden als de Oostvaardersplassen (nota bene onder de rook van Lelystad Airport), de Veluwe, Wieden-Weerribben, de Sallandse Heuvelrug, maar ook verder weg gelegen gebieden zoals Waddenzee en Borkeld.


Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit is door de SATL gevraagd om haar luchtvaartcollega te vragen de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport aan te laten vullen met de nu niet berekende stikstofneerslag van vluchten boven de 900 meter, alsmede die van alle verwachte wegverkeersbewegingen van en naar Lelystad Airport.


De stikstofneerslag die afkomstig is van de luchtvaart in het algemeen en van Schiphol en de andere luchthavens in het bijzonder, is in alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland drie tot misschien wel tien keer zo hoog dan tot nu wordt aangenomen. Dat is de stelling van SATL. Voor Schiphol zijn tot op heden namelijk alleen stikstofberekeningen gemaakt binnen een beperkt studiegebied en op basis van modelmatig bepaalde vlieghoogtes tot 900 meter. In de praktijk wordt rond Schiphol veel langer veel lager gevlogen dan op basis van de vlieghoogten die in deze modellen worden gebruikt. Door de drukte op Schiphol wordt in grote delen van Noord-Holland, Zuid-Holland en ook Utrecht structureel lager gevlogen dan 900 meter; binnen een gebied dat veel groter is dan het studiegebied waarbinnen nu de stikstofneerslag van Schiphol is bepaald.


De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen vinden dat het kabinet – alvorens nieuwe besluiten te nemen over de opening van Lelystad Airport of andere luchthavens – voor alle vliegvelden in Nederland deugdelijk onderzoek naar de werkelijke stikstofneerslag moet laten uitvoeren. Dus inclusief gegevens over de uitstoot door vliegtuigen die 900 meter of hoger vliegen (op basis van werkelijk gevlogen vlieghoogtes), alsmede het wegverkeer van, naar en op de luchthavens in ons land.  (Bron Vevhtdal FM)

Foto 1
Artikel delen: