Boeren worden gezien en gehoord door Von Martels en LTO Vechtdal (met beeld en geluid)

Boeren worden gezien en gehoord door Von Martels en LTO Vechtdal (met beeld en geluid)

VILSTEREN – Op sociaal media oogstte het Tweede Kamerlid Maurits von Martels recentelijk kritiek. Hij zou te weinig zichtbaar zijn voor de agrarische sector en zijn boerenverstand leek niet goed door te dringen in de krochten van de Haagse politiek.

Welnu, dat is schijn. Uit het zicht van publiek en media is de melkveehouder uit Hessum onophoudelijk bezig met het behartigen van het algemeen boerenbelang. Voor het CDA is hij woordvoerder plantaardige landbouw (akkerbouw, gewasbeschermingsmiddelen) en verder heeft hij natuur, visserij, milieu, circulaire economie, vrijetijdseconomie en sport in zijn portefeuille. Collega Tweede Kamerlid Jaco Geurts is landbouwwoordvoerder en vertegenwoordigt de boeren, tuinders, fruittelers en de vissers.

De twee timmeren flink aan de weg en komen op hun pad meer tegen dan alleen stikstof en PFAS. Zaterdagochtend hield Von Martels samen met vertegenwoordigers van LTO Vechtdal een inloopbijeenkomst bij Herberg De Klomp. Ze gingen in gesprek met boeren uit Dalfsen, Ommen en Hardenberg. De landbouw ligt al jaren onder een vergrootglas en wordt overspoeld met regelgeving en door stikstof ingegeven doemscenario’s.


Natuurlijk ging het zaterdag over stikstof, maar je hebt stikstof en stikstof. In de dichtbevolkte Randstad met relatief veel industrie, verkeer en luchtvaart is dat NOx, op ‘het platteland’ is dat vooral amonniak. Twee verschillende verbindingen, elk met een eigen aanpak. VechtdalLeeft TV sprak met LTO-Vechtdal-voorzitter Gerrie Kleene onder meer over stikstof, landbouw versus woningbouw en het feit dat 1 procent van de wereldbevolking op de een of andere manier voedsel produceert voor de andere 99 procent. Stof tot nadenken.


Von Martels heeft korte lijntjes met zijn achterban in het Vechtdal en de rest van Nederland. Samen met de LTO houdt sinds vorig jaar geregeld meet & greets bij De Klomp in Vilsteren waar Jan en alleman kan binnenlopen met vragen of opmerkingen. De ervaring leert dat deze bijeenkomsten goed worden bezocht en dat de inbrengers worden gezien en gehoord. Afhankelijk van de complexiteit worden vragen direct beantwoord of op een later moment. Het komt ook voor dat een onderwerp moet worden doorgespeeld aan collega’s die daar meer thuis in zijn. Er komt hoe dan ook antwoord, al zal dat lang niet altijd het antwoord zijn waarop wordt gehoopt. (Bron  Vechtdal FM  – Vechtdal Leeft TV)

 

Foto 1
Artikel delen: