Willem Bol verliest rechtszaak tegen Generali en moet betalen

HEINO Oud-quizmaster en voormalig artistiek directeur bij Van den Ende Producties Willem Bol heeft opnieuw het onderspit gedolven tegen verzekeraar Generali (thans ASR).

De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Bol draait op voor de proceskosten en moet bijna een half miljoen euro aan de verzekeraar terugbetalen. Dat meldt Annet van den Berg op am:web, het platform voor mensen die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening.

De 64-jarige Bol zit financieel aan de grond, is lichamelijk een wrak, en woont al jaren in een recreatiewoning in Heino. Al jaren verzette hij zich tegen het staken van uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid door Generali/ASR en Zwitserleven. Hij voerde rechtszaken, waarbij hij in het ongelijk werd gesteld en ook bij de geschillencommissie van Kifid kreeg hij het gelijk niet aan zijn zijde. Aanleiding voor de reeks juridische procedures was het stopzetten van de AOV-uitkering door Generali eind 2014. Dit volgde na een onderzoek waaruit bleek dat Bol ondanks een hernia nog altijd substantiële inkomsten had. De Amersfoortse (ASR) signaleerde de fraudemelding in het daarvoor bestemde register en zegde de polis aan Bol op. Zwitserleven (Vivat) deed hetzelfde.

In september meldde de Arnhemse advocaat Carien Langereis namens Bol nog dat grove fouten zouden zijn gemaakt tijdens de procedures tussen Bol en Generali. Volgens haar is onomstotelijk vastgesteld dat de verkeerde polisvoorwaarden zijn gehanteerd. “Namelijk verouderde niet meer geldende. Dit heeft in beginsel grote gevolgen voor de procedure en de uitspraken zoals die zijn gedaan door de voorzieningenrechter, rechtbank en het hof. Zij zijn allemaal op het verkeerde been gezet bij hun oordeel. Gevolg van deze fouten is dat Willem Bol het al jaren moet stellen zonder welke inkomsten dan ook.”

Bij het de Hoge Raad werd onder meer aangevoerd dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat Bol geen bewijs mag leveren dat het was toegestaan om op arbeidstherapeutische basis te werken. Ook vindt hij dat het hof geen helderheid heeft gegeven wanneer volgens de verzekeringsovereenkomst  sprake is van arbeidsongeschiktheid.

De Hoge Raad oordeelde dat de klachten van Bol zich niet lenen om in cassatie te behandelen. “De aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling”, aldus advocaat-generaal Ton Hartlief.

Tegen het arrest van het hoogste rechtscollege staat geen rechtsmiddel meer open. Formeel heeft Willem Bol nog wel de mogelijkheid om zogeheten herroeping van het arrest te vragen op basis van vermeend bedrog. Dit moet binnen drie maanden na afronding van de cassatieprocedure gestart worden met een dagvaarding. Vooralsnog was Willem Bol niet voor commentaar bereikbaar.  (Bron Vechtdal FM)

 

Artikel delen: